-->

9. mars 2016

Nå øker flyprisene


Skrur opp prisen for å kompensere for avgift (Illustrasjonsfoto) 
Stortinget vedtok den omstridte avgiften på 80 kroner 14. desember i fjor. Innføringen skal etter planen skje 1. april, noe som allerede har fått to av fire flyselskaper som opererer i Norge, til å legge på prisene.– Billettprisene har blitt justert noe for å ta høyde for at den foreslåtte flypassasjeravgiften innføres, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.
annonse


– Vi har lagt på prisene for å unngå tap på forhåndssolgte reiser som blir avgiftspliktige, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe, til NRK.

SAS avventer
Mens Norwegian og Widerøe har økt prisene, velger SAS og Ryanair og la det være - med to ulike begrunnelser.

SAS føler seg usikre på hvordan avgiften ender opp til slutt, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen.

– Vi avventer om den blir innført 1. april. Prisene endrer seg uavhengig av dette, men vi har ikke lagt på noe.

Så dere har en viss tro på at den ikke kommer?

– Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til avgiften. Vi håper den blir utsatt. I høringsrunden har det kommet fram at avgiften er distriktsfiendtlig og ikke har en miljøvirkning, sier Johansen.

Fortsatt mulig å fly for under 200 kroner én vei

Skal være billigst
Ryanair svarer kategorisk avvisende på spørsmålet om de har lagt på prisene i møte med en norsk flypassasjeravgift.

– Nei, Ryanair tilbyr alltid de laveste flyprisene, skriver selskapets Nordensjef, Hans Jørgen Elnæs.

Ryanair har gjort det klart at de kommer til å legge ned sin base på Moss lufthavn Rygge dersom avgiften kommer, men vil gjennomføre sommerprogrammet før de trekker seg ut i november.

Må avgjøre raskt
Flypassasjeravgiften ble vedtatt etter et kompromiss mellom regjeringen og de to støttepartiene i budsjettprosessen før jul. Først etter vedtaket i Stortinget ble den sendt på høring, med frist 21. februar.

I høringen har flyselskapene protestert kraftig. De mener avgiften ikke vil ha den tilsiktede klimaeffekten, at den rammer distriktsrutene spesielt, og at den i særlig grad rammer lavprisselskapene. Dette er Konkurransetilsynet enig i.

Miljøvernorganisasjonene er i hovedsak positive til avgiften.

Den mest dramatiske effekten av avgiften kan bli at Moss lufthavn Rygge må stenge som følge av at Ryanair legger ned basen der.

Nå ligger alle høringsuttalelsene på finansminister Siv Jensens bord, sammen med en anbefaling fra Skattedirektoratet. Den er NRK nektet innsyn i.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart