-->

21. april 2016

Europeiske luftfartsmyndigheter godtar et nytt, særnorsk regelverk


Fly av typen ATR 42 (Illustrasjonsfoto Wikipedia)
Fly som skal brukes på såkalte FOT-ruter, regionale flyruter med statlig driftsstøtte, har lenge vært nødt til å være utstyrt med trykkabin.

I et forsøk på å øke konkurransen ønsket Samferdselsdepartementet å åpne opp også for fly uten trykkabin for dermed å gi muligheten for flere aktører å komme inn på markedet.Men dette ville vært samtidig medført en økt risiko, mente Luftfartstilsynet, som hev seg rundt og utformet et nytt regelverk
annonsesom nå stiller krav om bruk av trykkabin ved ruteflygning med passasjerfly over fjellområder i Norge, skriver Teknisk ukeblad i en lengre artikkel.

Særnorsk krav
Til bransjefolkene på Flyoperativt forum i forrige uke fortalte Frode Lenning, seksjonssjef for operativ avdeling - fly i Luftfartstilsynet, at de ble opprørt over å se at trykkabinkravet ble tatt bort.

– Trykkabin handler ikke bare om komfort, men i høyeste grad også om flysikkerhet, sa Lenning på konferansen.

Årsaken er at fly uten trykkabin må fly i en lavere høyde der de er mer utsatt for ising og turbulens og i tillegg vil ha mindre rom under seg å manøvrere i dersom kraftig ising skulle forårsake tap av kontroll. Det felleseuropeiske regelverket stiller ingen krav til trykkabin. Men europeiske luftfartsmyndigheter, Easa, har godkjent de særnorske reglene.

Bakgrunnen for det er at fjellområdene i Norge er særlig utsatt for isingsforhold, stort sett hele året, og dessuten at isingen her ofte er mer alvorlig enn i andre områder. Reglene er et såkalt operativt direktiv som har status som forskrift gjeldende fra mai.

Uakseptabel risiko
Tilsynet mener at presset etter stadig billigere flybilletter kunne ført til at enkelte flyruter i Norge igjen ble fløyet med fly uten trykkabin.

– Å utføre flyging av betalende passasjerer på disse rutene uten bruk av trykkabin, vil utgjøre en uakseptabel risiko. For å opprettholde dagens sikkerhetsnivå på disse rutene, og dermed redusere risikoen for en luftfartsulykke som følge av ising, anses det nødvendig å utgi det foreslåtte operasjonelle direktivet, skrev Luftfartstilsynet i høringen.

I forbindelse med det nye direktivet ble det utarbeidet en sikkerhetsvurdering for Easas evaluering av saken.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart