-->

1. april 2016

Skal fly Oslo - Amsterdam på biodrivstoff


KLM skal fly Oslo - Amsterdam på biodrivstoff (OSL AS)
KLM Royal Dutch Airlines fløy i går den første av i alt 80 flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam.

Flygningene vil bli gjennomført med KLMs nye Embraer 190 med en blanding av 47 prosent jet biofuel og 53 prosent fossil jetfuel.
Disse flygningene markerer enda et steg i riktig retning mot innfasing av biodrivstoff i luftfarten. Flyene går fra Oslo Lufthavn,
annonsesom i januar i år ble den den første internasjonale flyplassen i verden med faste leveranser av biodrivstoff i hydrantsystemet sitt.

- Å redusere klimagassutslippene fra luftfarten krever samarbeid og koordinering mellom flere parter. Avinor har over lengre tid jobbet for å gjøre bærekraftig biodrivstoff tilgjengelig for flyselskapene som tanker ved våre lufthavner. Jeg er veldig glad for at KLM, en av pionerene i utvikling av bærekraftig flydrivstoff, har valgt Oslo Lufthavn for disse flygningene, sier Jon Sjølander, konserndirektør for strategi og utvikling i Avinor.

Flygningene er operert av KLM Cityhopper, og det bærekraftige flydrivstoffet leveres i separat tankbil. På denne måten kan flyprodusenten Embraer gjennomføre målinger for å dokumentere energieffektiviteten av bærekraftig flydrivstoff sammenliknet med normalt fossilt drivstoff.

- KLM mener at bærekraftig biodrivstoff er viktig for luftfarten. Av denne grunn har vi i lengre tid samarbeidet med ulike partnere, blant annet innenfor rammen av «KLM BioFuel Programme», for å stimulere til utvikling av markedet. Vårt nye samarbeid med flyprodusenten Embraer og Avinor understreker hvor viktig dette er, sier Boet Kreiken, administrerende direktør i KLM Cityhopper.

KLM Cityhoppers fly er levert av den brasilianske flyprodusenten Embraer, og det er fly av typen E190 som skal operere ruten mellom Oslo og Amsterdam.

Fly direkte med KLM mellom Oslo og Amsterdam, velg mellom seks daglige avganger

- Embraer har vært direkte involvert i flere initiativ og partnerskap for forskning og utvikling av biodrivstoff for luftfarten, men disse flygningene med KLM Cityhopper er et flaggskip. De representerer det første initiativet der Embraer bruker biodrivstoff på rutefly, sier Jorge Ramos, president i Embraer Europa.

Flygningene mellom Oslo og Amsterdam skal flys med en blanding 47 prosent biodrivstoff og 53 prosent fossilt drivstoff. Biodrivstoffet har samme sertifisering som fossilt drivstoff.

- I de kommende årene forblir prisgapet mellom bærekraftig og fossilt drivstoff den største utfordringen for å skape et stabilt marked for bærekraftig flydrivstoff, sier Maarten van Djik, administrerende direktør i SkyNRG.

- Derfor er alle engasjement fra alle interessenter, inkludert nasjonale myndigheter, drivstoffprodusenter –og leverandører, flyplasser og flyselskaper avgjørende. Vi er stolte av å samarbeide med KLM, Embraer, Itaka, partnerne i «KLM BioFuel Programme», Air BP og Avinor med å levere bærekraftig flydrivstoff til disse flygningene, avslutter van Djik.

Fakta
Biodrivstoffet er produsert av Neste innenfor Itaka-prosjektet* (finansiert av EU-kommisjonen) og er gjort tilgjengelig av Air BP og SkyNRG i nært samarbeid med Avinor. Drivstoffet er produsert av den RSB-sertifiserte Camelina-oljen og tilfredsstiller bærekraftskriteriene i EUs fornybardirektiv (RED). Flygningene er delvis finansiert av partnerne i «KLM BioFuel Programme».


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart