-->

8. september 2016

Enighet om passkontrollen på Gardermoen


Enighet om passkontrollen på Gardermoen
Passkontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen blir ikke stengt etter at politiledelsen og verneombudene er enige om bemanningen.

Verneombudene hadde før dagens møte truet med å stenge passkontrollen ved midnatt om ikke bedring av arbeidsforholdene hadde blitt garantert.Etter et nesten fem timer langt møte på politistasjonen på Gardermoen, bekreftet partene enigheten.
annonseReddes av Rygge
– Løsningen innebærer 14 nye stillinger, ansette helgevikarer, en roteringsordning som gir mer hvile (en time på, en halvtime av) og at ni stillinger blir overført fra nedlagte Rygge til Oslo lufthavn, sier politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt, til NRK.

I tillegg skal bedriftshelsetjenesten foreta en kartlegging og oppfølging av de ansatte.

– Vi er godt fornøyd med løsningen, kommenterer hovedverneombud for Romerike, Audun Martinsen.

7 av de 14 nye stillingene er på plass, mens 7 er under opplæring.

Prekær situasjon
Hovedverneombudet varslet før dagens møte at situasjonen var så prekær for de ansatte i grensekontrollen at de måtte sette en kort frist.

– Å stenge grensekontrollen er et skritt vernetjenesten håper å unngå. Men sykefraværet går oppover og de ansatte lider overlast, så vi måtte sette en kort frist. Dette kan ikke trekke ut i uker, sa Audun Martinsen til NRK på vei inn til møtet med ledelsen i Øst politidistrikt.

Politiledelsen har også selv uttrykt bekymring for arbeidsforholdene.

Verneombudet har myndighet til å beslutte at arbeiderne ikke kommer på jobb, om de mener arbeidsforholdene er uholdbare. Da blir arbeidstilsynet koblet inn.

Hadde grensekontrollen ved Gardermoen stengt, ville det betydd avlyste flyginger inn og ut av Schengen.

Krever pauser
– I første omgang krever vi en rotasjonsordning, slik at grensekontrollørene får tilstrekkelig tid til å strekke litt på beina og puste ut litt. På lengre sikt må man se på en løsning for å styrke bemanningen, sa Audun Martinsen før møtet.

– Er jobben så krevende at man må ha en time på og en time av hele dagen?

– Det er en ganske kompleks jobb å sitte i grensekontrollen. Du skal sitte og vurdere personer på ganske kort tid, vurdere kroppsspråk, sjekke dokumenter, danne deg et bilde av om dette er en person som skal inn i riket eller ikke. Det krever enorm hjernekapasitet å jobbe på denne måten. Jobber du mer enn en time av gangen, blir kvaliteten dårlig og personellet utslitt, sa Martinsen.

De siste ukene har passkontrollen vært så underbemannet at kontrollørene får høyt blodtrykk, belastningsskader og stresslidelser, ifølge vernetjenesten i politiet.

– Situasjonen for de ansatte i grensekontrollen har vært prekær over lang tid, og nå må det ryddes opp. Dette er noe jeg som verneombud har jobbet med siden 2013, sa verneombud på Gardermoen politistasjon, Randi Nymoen, som også er vaktleder på Oslo lufthavn.

annonse


Fikk kritikk av EU-inspektører
Problemene ved Oslo lufthavn er blitt påpekt flere ganger tidligere, blant annet i forbindelse med en såkalt Schengen-inspeksjon i 2011. Den gang krevde EU-inspektørene en umiddelbar bemanningsøkning for at Norge skulle kunne ivareta sine Schengen-forpliktelser. Arbeidstilsynet har også kommet med pålegg.

Besøkte passkontrollen
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) var onsdag på Oslo lufthavn for å se på problemene knyttet til passkontrollen.

Anundsen diskuterte situasjonen med politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt og ledelsen ved Gardermoen politistasjon.

– Det har vært et godt og ryddig møte. Og den uenigheten jeg leser om i nettaviser er betydelig mindre enn det som fremkommer der. Vi har snakket ærlig om utfordringene som er her. Skissen jeg har fått presentert fra Jon Steven Hasseldal tror jeg kommer til å løse utfordringene vi står i akkurat nå, sa Anundsen.

Tiltaksskissen som Hasseldal la fram består blant annet av å bemanne opp passkontrollen i helgene.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart