-->

4. september 2016

Gardermoen får 14 nye politistillinger


Får 14 nye stillinger til passkontrillen på Gardermoen
Politiet får 14 nye stillinger for å få ned ventetiden i passkontrollen på Gardermoen. – Det vil løse situasjonen som er akutt nå, sier justisminister Anders Anundsen til NRK

I helgen har det vært opptil tre timers ventetid i passkontrollen på hovedflyplassen. 

Politiposten var også stengt, noe som førte til at passasjerer som manglet pass, ikke fikk utstedt nødpass.
annonseAnundsen beskriver situasjonen som uholdbar, og sier at problemene burde ha vært løst for lenge siden.

– Etter tett dialog med Politidirektoratet har vi kommet frem til en løsning der Gardermoen får på plass 10 nye stillinger allerede i morgen. I tillegg kommer det fire nye stillinger i løpet av uka, sier justisministeren.

Politimesterens ansvar
Samtidig retter han krass kritikk mot politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

– Det er ingen tvil om at det er politimesterens ansvar å bruke de ressursene han har tilgjengelig på en best mulig måte. Han må prioritere akkurat som politimestere i andre distrikt må foreta prioriteringer, sier Anundsen.

Tidligere denne uken uttalte Hasseldal at slitasjen på de ansatte kan gå ut over sikkerheten på flyplassen, og at presset på de ansatte er så stort at terrorister og kriminelle i verste fall får passere.

Anundsen minner om at det er politimesterens oppgave at sikkerheten på Gardermoen blir ivaretatt.

– Det er politimesterens ansvar, ikke justisministerens. Jeg skal sørge for at rammene er så gode at de kan gjøre den jobben de er satt til. Rammene er gitt av Stortinget, og når det er utfordringer må politimesteren omprioritere, eller så må han ta kontakt med politidirektoratet.

Min oppgave å si ifra
Hasseldal sier det er helt riktig at det er hans ansvar å løse politidistriktets oppgaver innenfor de rammene som er vedtatt.

– Men det er også min oppgave å si ifra når ressursene ikke står i forhold til oppgavene vi er satt til. Flyplassen øker med omtrent en million passasjerer hvert år, og da er det min plikt å si fra når jeg synes det ikke henger sammen lenger, sier Hasseldal.

Politimesteren sier det kun er ett politidistrikt som har ansvar for landets hovedflyplass, og at det ikke er noen andre politidistrikt som opplever slike utfordringer.

– Jeg har påpekt en skjevhet som har oppstått over tid, sier han.

Hasseldal er glad for at distriktet allerede kommende uke får på plass 14 nye stillinger.

– Det vil i hvert fall fungere som et strakstiltak. Da vil man i større grad kunne ta unna toppene, sier han.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart