-->

14. februar 2017

Widerøe blir blir lanseringskunde for Embraer E-Jet E2


Blir lanseringskunde for ny flytype (Illustrasjon Widerøe)
Widerøe er svært stolte av å bli valgt ut som første operatør i verden som skal operere denne nye flytypen. I desember 2016 signerte Widerøe kontrakt med Embraer om levering av tre E190-E2 fly, med opsjon på levering av ytterligere 12 fly.Det er en solid tillitserklæring at Embraer ønsker at Widerøe skal være det første flyselskapet i verden som tar E-Jet E2 serien i bruk og setter den i trafikk.
annonse
Billetter til verdens opplevelser


Dette er nok en milepæl i Widerøes historie. Det første flyet skal leveres allerede første halvdel av 2018.

- Embraer har ved flere anledninger besøkt Widerøe, både ved hovedkontoret i Bodø og på flere av Widerøes baser rundt om i Norge. I mine samtaler med John Slattery, som leder Embraer, har det kommet frem mange positive tilbakemeldinger om Widerøe.

Han har selv besøkt Widerøe i Bodø, snakket med en rekke medarbeidere og sett på vår tekniske og operative kapasitet. Jeg har oppfattet et sterkt ønske fra ledelsen i Embraer for at Widerøe skal ta hånd om de første versjonene av en flytype som er meget viktig for Embraer, sier Administrerende Direktør i Widerøe Stein Nilsen.

- At en av verdens største flyfabrikanter ber Widerøe om å være Launch Customer er en honnør til Widerøe og alle de kompetente medarbeidere vi har i hele organisasjonen, avslutter Nilsen.

-Vi undervurderer ikke utfordringen, men jeg er samtidig veldig stolt av alle i Widerøe som har bidratt til en slik tillitserklæring fra en av verdens største flyprodusenter.

Arbeidet med implementering er allerede godt i gang og vi har et svært godt samarbeid med Embraer om gjennomføringen av prosjektet, sier Andreas Aks, Assisterende Driftsdirektør i Widerøe og prosjektleder for implementeringen av den nye flytypen.

Ved å være første flyselskap ute med neste generasjons miljøvennlige regionale fly håper Widerøe å ta sin del av utfordringen luftfarten har for å bidra til en bærekraftig fremtid. Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft og gir samtidig betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori. Gjennom investeringen i nye fly tar Widerøe et større ansvar i klimautfordringen og skaper forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

Inntog av Regional Jet gir Widerøe mulighet til å forsterke lønnsomheten, videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder. Ved å innfase en ny flytype i flåten vil Widerøe også øke sin attraktivitet som underleverandør til andre flyselskap som leier inn mindre fly på enkelte strekninger.

Embraer er en Brasiliansk flyprodusent som har produsert E-Jet siden 2004. Embraer utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart