-->

1. september 2017

Widerøe ikler seg gullsløyfer i september


Widerøe med gullsløyfer på alle fly (Widerøe)
September er den internasjonale måneden for barnekreft. Widerøe har festet gullsløyfer på samtlige fly for å bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreft. Målet er å bistå Barnekreftforeningen i deres arbeid med å øke nordmenns bevissthet om gullsløyfen og behovet for mer forskning på sykdommen. Vi har ingen flere barn å miste!


– Barnekreftforeningen oppfordrer i september alle til å bære gullsløyfen, som er det internasjonale symbolet for kreft blant barn og unge.
annonseSløyfen ble laget i gull da gull er et av de mest verdifulle metallene, akkurat som våre barn og unge er det mest verdifulle vi har. Gullsløyfen er et kjent symbol blant en rekke organisasjoner, men dessverre ikke like kjent for offentligheten, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.

Hun slår fast at forskning på barnekreft i Norge er både nedprioritert og underfinansiert. En utredning fra fagfolk innen barneonkologi viser at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland i bidrag til barnekreft.

– Vi har ingen barn å miste, sier Nicolaysen. Hun etterlyser midler øremerket til forskning på barnekreft. Fordi barnekreft ikke er det samme som voksenkreft.
Kjøperdu en flybillett hos Widerøe i september er det anledning til å donere 50 kroner som går uavkortet til Barnekreftforeningen.

Drømmeflyet
– Vi har tidligere støttet ulike kreftrelaterte kampanjer. I år er 10-årsjubileum for Drømmeflyet hvor Widerøeansatte inviterer kreftrammede barn og deres familier på en helt unik opplevelsesdag. Det er én av grunnene til at vi i år ønsker å støtte Gullsløyfe-kampanjen, forteller Informasjonssjef i Widerøe Catharina Solli.

– Gullsløyfen vil være synlig for alle våre passasjerer og øvrige på de 46 destinasjonene vi flyr til i Norge og utlandet. Vi er mange widerøereansatte som bærer sløyfen i september og vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, avslutter Solli.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart