-->

20. november 2017

Uforsvarlig dronebruk kan føre til fengsel og krav om millionerstatning


Uforsvarlig dronebruk kan svi på pungen (Illustrasjonsfoto)
En kollisjon mellom fly og drone kan resultere i alvorlige ulykker og tap av menneskeliv.
I slike tilfeller risikerer droneføreren å stå til ansvar for millionerstatninger og fengselsstraff.
Uforsvarlig droneflygning kan føre til livsfarlige situasjoner, særlig ved lufthavner.

Uforsvarlig og ulovlig bruk av droner er et økende problem.I 2016 ble det innrapportert 26 tilfeller til Luftfartstilsynet.
annonse


Det vil si ulykker og alvorlige hendelser med droner innrapportert av piloter, bakkemannskap og flygeledere. Hittil i 2017 har det vært 35 tilfeller. Nesten alle tilfellene handler om droner observert på steder de ikke skulle ha vært, for eksempel for nær en flyplass. Av disse totalt 61 tilfellene var det i 2016 13 episoder hvor det også var luftfartøy til stede, og 28 så langt i år.

- Droneflygning er fortsatt forholdsvis nytt og for politiet er det svært viktig å formidle hvilke farer brudd på reglementet kan få og hvilke rettslige konsekvenser det blir hvis man blir tatt, sier politioverbetjent Kristian Krohn ved Gardermoen politistasjon, Øst politidistrikt.

-Dersom du bryter lovverket på bruk av droner, kan du få både bøter og fengselsstraff avhengig av hendelsens alvorlighetsgrad, bemerker Krohn.

Den som flyr en drone er ansvarlig for bruken. Uforsvarlig bruk kan gi betydelige konsekvenser. Den største faren er muligheten for en ulykke, men uforsvarlig bruk kan også medføre betydelige konsekvenser for flytrafikken. Dersom en flyplass må stenges fordi det er observert en drone i innflygingsområdet, kan det potensielt utløse et erstatningsansvar. Avinor vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken.

Kostnaden for stenging av for eksempel Oslo lufthavn i 30 minutter er betydelig og berører svært mange mennesker. Det bør enhver dronepilot ha i bakhodet før vedkommende velger å tøye regelverket, sier direktør for flysidedrift ved Avinor Oslo lufthavn, Henning Bråtebæk.

annonse


Økt kontroll og oppfølging
Luftfartstilsynet er den lovgivende myndigheten for norsk luftfart. Bente Heggedal, seksjonssjef for Ubemannet luftfart, er svært opptatt av at regelverket blir fulgt. Hun er kritisk til tilfellene ved Oslo lufthavn og i Oslo det siste halvåret. Hun har også nesten-kollisjonen mellom et helikopter og en drone i Harstad friskt i minne.

- Det er ekstremt viktig at alle i Norge forstår at brudd på lovgivning om droneflygning kan få store konsekvenser, både for flytrafikken og for dronepiloten selv. Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler. Luftfartstilsynet vil vurdere å anmelde alle brudd på denne lovgivningen, sier hun.

En annen konsekvens er innstramminger for hele bransjen. Fra Luftfartstilsynets side betyr dette økt fokus på kontroll og oppfølging.

- Nå jobber vi med å ansette flere folk. Det vil bidra til hyppigere kontroller og tettere regulering av droneoperatørene. Økt tilsyn og kontakt er noe bransjen selv har ønsket. Samtidig registrerer vi at bransjen også tar grep for å hindre utviklingen av ukulturer hvor regelverket ikke følges, sier Heggedal.

Detaljerte retningslinjer fra Avinor
Særlig rundt lufthavner kan en drone utgjøre en stor fare, og Avinor har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hver enkelt lufthavn.

- For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi flyene er så nærme bakken at det er en reell kollisjonsfare mellom fly og drone. Dette kan medføre en uønsket luftfartshendelse eller i verste fall et flyhavari. Det er også grunnen til at det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, med mindre man har avtalt dette med tårnet, sier direktør for flysidedrift i Avinor, Henning Bråtebæk.

Avinor oppfordrer alle som skal fly en drone om å sette seg inn i regelverket.

Avinors regler for hver enkelt lufthavn finner du her: avinor.no/drone
Førere av hobbydrone må sette seg inn i dronereglene på: dronelek.no


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart