-->

1. november 2018

SAS-sjefen positiv til flypassasjeravgiften


Vil bruke flypassasjeravgiften på biodrivstoff (arkivfoto Avinor)
SAS-sjef Rickard Gustafson har vært kritisk til flypassasjeravgiften som er innført i både Norge og Sverige.

Nå har han snudd og sier det er ok, men på den betingelsen at disse pengene brukes på biodrivstoff til fly.







SAS-sjefen Rickard Gustafson har snudd helt om, og er nå positiv til flypassasjeravgiften, men bare dersom disse pengene brukes på biodrivstoff.
annonse


Torsdag kveld skriver DN at Gustavson mener den er helt nødvendig dersom nullutslippsmålene for luftfarten skal nås.


Rickard Gustavson (SAS)
– Vi behøver en broløsning frem mot nullutslipp fra flybransjen, og biodrivstoff er helt nødvendig for å nå det målet. I dag er det altfor dyrt å kjøpe.

Skal vi få i gang en stor produksjon av biodrivstoff i Skandinavia, trengs politiske incentiver, sier SAS-sjefen til avisen.



I forslaget til statsbudsjett foreslår Solberg-regjeringen en ny innretning på avgiften med 75 kroner pluss moms pr. billett på reiser i Norge og EU, og 200 kroner pr. billett utenfor EU.

Regjeringen har i høst varslet at flyselskapene skal tvinges til å bruke 0,5 prosent biodrivstoff på tanken innen 2020.


facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
Vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene
No instrument approach procedure established for this webpage