-->

29. januar 2019

Norwegian henter tre milliarder kroner


Får 3 milliarder i ny kapital (Klaus Olsen/ Norwegian)
For å styrke selskapets finansielle fleksibilitet, har Norwegian nå sikret tre milliarder kroner i egenkapital via en garantert fortrinnsrettsemisjon.

Selskapet har i løpet av de siste årene investert betydelig i nye fly og lansert en rekke ruter, ikke minst interkontinentalt. Nå skal veksten avta og lønnsomheten skal opp. - Norwegian har vært gjennom en lengre periode med kraftig ekspansjon.
annonseVeksten vil nå avta og selskapet vil ha et økt fokus på å redusere kostnader og investeringsforpliktelsene.
Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil selskapets balanse styrkes og selskapet vil ha økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen fremover.

Norwegian kutter ruter og baser

- Vi er meget godt fornøyd med at våre største aksjonærer støtter Norwegians planer og strategi i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Nå skal vi konsentrere oss om å optimalisere vår internasjonale virksomhet og redusere kostnader for å øke lønnsomheten, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

En rekke tiltak skal bidra til at kostnadene reduseres:

  • Salg av fly og mulig etablering av et nytt eierselskap for deler av flyparken
  • Utsettelse av flyleveranser
  • Kostnadsprogrammet #Focus2019, der målet er å redusere kostnadene med minst to milliarder kroner i 2019
  • Optimalisering av basestruktur og ruteprogram
  • Kompensasjon fra motorprodusenten Rolls Royce knyttet til motorproblemer på selskapets Dreamliner-operasjon
  • Kapitaløkningen skjer via en garantert fortrinnsrettsemisjon som sikrer Norwegian tre milliarder kroner i egenkapital.Emisjonen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 19. februar.facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart