-->

1. februar 2019

Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge


Bygger verdens største senter for fjernstyrte tårn i Bodø (Catchlight Fotostudio)
Avinor Air Navigation Services har satt spaden i jorda for det som blir verdens største Remote Towers Centre. Senteret skal ligge i Bodø, og vil fjernstyre tårn ved 15 lufthavner.-Dette er en milepæl for norsk og internasjonal luftfart, og markerer begynnelsen på et banebrytende innovasjonsprosjekt. Det nye Remote Towers Centre har
annonseen investeringsramme på ca. 110 millioner kroner, og vil være et viktig nervesenter for flytrafikken i fremtiden, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Sammen med Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen, Bodøs ordfører, Ida Maria Pinnerød og administrerende direktør i Avinor Air Navigation Services, Anders Kirsebom, tok de tirsdag det første spadetaket for det som blir verdens største senter for fjernstyrte tårn. Senteret skal ligge i Bodø, og vil styre flytrafikken ved 15 norske lufthavner.

Fjernstyrte tårn gir mer robust samferdsel
- Når fjernstyrte tårn implementeres gjennom Ninox Remote Towers-løsningen, vil dette gi bedre fleksibilitet og tilgjengelighet ved regionale lufthavner, som i dag har et begrenset tilbud. Ved å etablere senteret for fjernstyrte tårn, vil vi potensielt kunne utvide åpningstidene ved mindre lufthavner, hvor flytrafikken spiller en helt sentral rolle for lokalsamfunnet.

 - Dette vil sikre bedre tilgang for ambulansefly. I tillegg vil det potensielt kunne bidra til næringsutvikling, ved at flyselskaper kan åpne nye ruter på tidspunkter når lufthavnene tidligere har måtte stenge på grunn av lite bemanning, forklarer Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Air Navigation Services.

Høyteknologi fra forsvarssektoren
Utstyret i toppen av tårnet som filmer rullebanen og tilhørende områder som
flygelederen kan se på direkten (Catchlight Fotostudio)
Når Avinor Air Navigation Services sitt Remote Towers Centre erstatter konvensjonelle tårn ved 15 lufthavner i Norge, tar selskapet i bruk høyteknologi fra forsvarssektoren.

-Sammen med Kongsberg Gruppen og Indra, implementerer vi Ninox Remote Towers-løsningen. En av forutsetningene for at dette vil lykkes, er at den nye løsningen skal være like sikker,eller sikrere enn konvensjonelle tårn. Vi benytter derfor den tiden som trengs, da vi i luftfarten alltid lever etter mantraet om at «sikkerhet alltid trumfer tid». Med det mener vi at det er viktig å gå noen ekstra runder med kvalitetssikring, selv om det har påvirket den opprinnelige fremdriftsplanen med et drøyt år, sier Kirsebom.

-Ninox Remote Towers-løsningen legger opp til bruk av, blant annet, IR-teknologi (infrarødt kamera) og MTI-teknologi (Moving Target Indicator), som detekterer objekter som beveger seg på bakken og i luftrommet. Dette kan eksempelvis være fugler, mennesker, biler eller andre objekter som kan utgjøre en fare for flytrafikken, sier Kirsebom.

Fakta
  • Det nye Remote Towers Centre blir verdens største, da ingen andre land betjener like mange lufthavner fra ett og samme senter.
  • Senteret vil sysselsette ca. 60 personer, og bidrar til å sikre bedre kunnskapsdeling og redundans ved at man samler fagmiljøet ved det nye senteret i Bodø.
  • Investeringsramme: ca. 110 MNOK
  • Tidslinje: Ferdigstillelse i første halvdel av 2020. Den første lufthavnen i Norge som vil betjenes av fjernstyrte tårn, er Røst. Dette skal etter planen skje i løpet av september i år.
  • Ninox Remote Towers-løsningen som implementeres i Norge, baserer seg på ett kamera som roterer 360 grader, mens andre tilvarende løsninger er avhengig av å bruke flere kameraer for å oppnå tilsvarende effekt.facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart