-->

29. mars 2019

Bekymret for flyforurensning – men dropper klimakompensasjon


Bekymret for flyforurensning – men dropper klimakompensasjon (KLM)
Mer enn 50 prosent av nordmenn mener flytrafikken er et miljøproblem – og hver tredje person får dårlig samvittighet når de bestiller flybilletter.

Likevel er det få som vil trappe ned på flyreisene, og de fleste kjøper heller aldri klimakompensering på reisen.


Fra et miljøperspektiv er flyet den transportformen som har blitt diskutert hyppigst i løpet av det siste året.
annonseTall fra KLMs bærekraftsundersøkelse, utviklet av Ipsos, viser at nordmenns holdninger til luftfart har endret seg og at det er en økende forventning om at det skal være bærekraftig å fly.

– Flynæringen kan og må bli mer bærekraftig, men løsningen er ikke å reise mindre, men å fly bedre. Det grunnleggende problemet er mangelen på bærekraftig drivstoff, ikke selve flyturen. Vårt utgangspunkt er at fossilt brensel i nær fremtid skal fases ut, og derfor investerer vi i økt bruk av biodrivstoff, sier Paul Terstegge, General Manager for Air France-KLM Norden.

Villig til å betale mer for klimavennlig reise
Undersøkelsen viser at nordmenn flest, over to tredjedeler (76%) av befolkningen, ikke kjøper klimakompenasjon ved kjøp av flybilletter. Samtidig svarer mange at de ville flydd med et selskap som investerer i redusert klimapåvirkning – selv om det ville betydd en høyere pris på flyreisen. 42 prosent svarer at de ville godtatt en høyere pris dersom flyselskapet tok klimavennlige valg.

Fly med KLM til Amsterdam og videre til over 170 destinasjoner

Når det gjelder nordmenns assosiasjoner med en bærekraftig flytur forbinder flest dette med drivstoffeffektive fly (56%), etterfulgt av viktigheten av full kapasitet (45%) og fly som går på biodrivstoff (35%). 2 av 10 nordmenn forbinder elektrifisering med en bærekraftig flyreise (20%).

– Politikere og bedrifter må jobbe bedre sammen om industrien skal lykkes i sin grønne overgang. Man kommer sjelden langt om man står alene, avslutter Paul Terstegge.

Dette svarer vi i KLMs bærekraftsundersøkelse:

1: Anser du det å fly som et miljøproblem?
Totalt201820172016
Ja, fly er et miljøproblem52%46%45%
Nei, fly er ikke et miljøproblem31%38%37%
Vet ikke17%16%18%
2: Får du dårlig samvittighet av flyets miljøpåvirkning
når du bestiller en flyreise?
Totalt201820172016
Ja, ofte5%5%6%
Ja, noen ganger25%24%27%
Nei, aldri67%67%64%
Vet ikke4%4%4%
3: Tilgang til nasjonale og internasjonale flyreiser er nødvendig,
selv om det påvirker miljøet
Totalt201820172016
Stemmer helt39%42%38%
Stemmer ganske bra54%51%52%
Stemmer ikke noe særlig5%5%8%
Stemmer ikke i det hele tatt1%3%3%
4: I hvilken utstrekning påvirker flyets miljø- og klimapåvirkning
hvor mye du kommer til å reise med fly fremover?
Totalt201820172016
Jeg kommer til å reise like mye med fly68%70%67%
Jeg kommer til å reise mindre med fly21%17%20%
Jeg kommer ikke til å reise med fly i det hele tatt2%3%4%
Vet ikke9%10%8%
5: Har du noen gang de siste årene klimakompensert for en flyreise du har tatt,
det vil si betalt ekstra for å kompensere for utslipp som din reise forårsaker?
Totalt201820172016
Ja8%9%18%
Nei76%74%65%
Vet ikke16%17%18%
6: Ville du valgt å fly med et flyselskap som investerer
i redusert miljøpåvirkning?
Totalt2018
Ja32%
Nei 8%
Kanskje50%
Vet ikke10%
7: Er du villig til å gjøre det selv om prisen for flybilletten er høyere?
Totalt2018
Ja42%
Nei11%
Kanskje45%
Vet ikke2%facebook

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart