-->

4. juni 2019

SAS kutter salg av taxfreevarer ombord

SAS fjerner taxfreesalg ombord, det reduserer vekt og dermed klimautslippene (SAS Group)

Til høsten opphører taxfreesalget om bord på SAS’ flyvninger. Det innebærer mindre lastet totalvekt på flyene, som i sin tur sparer drivstoff og reduserer skadelige utslipp.
annonseSAS’ arbeid med bærekraft er omfattende, og inkluderer både store investeringer og en rekke miljøfremmende aktiviteter som for eksempel økt drivstoffeffektivitet, stadig mer biodrivstoff, og innovative løsninger som gir bærekraftige produkter og tjenester. I dette arbeidet mot økt holdbarhet så gjøres det grep for å redusere vekten på flyene.

Salg av taxfree-varer om bord har vært et populært tilbud, spesielt på lengre reiser. Men vi har også sett at kjøpsatferden blant reisende har endret seg over tid. I lys av en økende miljøbevissthet så har SAS besluttet å ta bort salg av taxfree-produkter. Med dette vil også totalvekten på flyet reduseres og følgelig også føre til reduserte utslipp.

SAS vil utvikle hybrid- og elfly

– SAS skal redusere utslippene med minst 25 prosent innen 2030. Hvert steg på veien for å oppnå målene og mer bærekraftige reiser er av betydning, så alle tiltak for å redusere vekten og dermed drivstofforbruket er viktige, sier Karl Sandlund, EVP Commercial i SAS.

SAS vil komme med mer moderne løsninger for å kunne tilby sine kunder muligheten til å handle og få varer levert i forbindelse med sin reisen.

Noen av de pågående bærekraftsinitiativene som gjennomføres i SAS:

  • Nye, drivstoffeffektive fly med mindre utslipp
  • Vektreduksjon av eksisterende fly for å redusere drivstofforbruket
  • Satsing i stor skala på økt tilgang på biodrivstoff av god kvalitet
  • Unikt samarbeid med Airbus om utvikling av el- og hybridfly

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart