-->

24. september 2019

Slår "klimakrisen" inn over Europa nå?

Betyr nedgang i flytrafikken i Europa at "klimakrisen" nå slår inn over oss? (Illustrasjonsfoto)

Den europeiske organisasjonen for lufthavner - Airport Council International - ACI, ser nå de første tegnene på at flytrafikken bremser opp som en reaksjon på klimasituasjonen.
annonse


Nylig la ACI fram en rapport som viser at passasjertrafikken med fly i EU økte med 2,2 prosent i juli, som er den laveste veksten på fem år.

Sjefen for ACI Europe, Oilivier Jankovec, mener vi nå ser tegn til at en bekymring for klimaet slår ut i flytrafikken.
 - Det faktum at oppbremsingen primært kommer av et fall i innenrikstrafikken (-1,5 prosent), kan peke mot en begynnende effekt av endrede holdninger til flytransport – som et resultat av "klimakrisen", skriver Jankovec i rapporten.
ACI peker spesielt på Sverige og Danmark, men også tendenser til holdningsendringer blant flykunder i Nederland og England.

I Sverige har man over lengre tid hatt "Flyskam", noe som nå vises i statistikkene fra Swedavia, det som tilsvarer vårt Avinor. Tallene fra Sverige viser størst nedgang i innenrikstrafikken, og rapporten fra ACI sier da også at innenrikstrafikken i Europa har gått ned med 1,5%.

Innenfor EU er det kun Østerrike og Latvia som har en tosifret prosentvis økning på hhv 14,1% og 13%. I andre enden finner vi Bulgaria (-8.8%), Slovakia (-5.3%) og Sverige (-3.8%).

Innenrikstrafikk ned i Norge
Siden mai har innenriks flytrafikk i Norge gått ned måned for måned. For august viser tallene fra Avinor en nedgang i passasjertallet på 2,8 prosent, og en nedgang på 0.7 prosent så langt i år for innenriks, mens reiser ut av landet har vist en økning på 1,7 prosent.

Mer enn bare klima
Det er helt klar mer enn "klimakrise", som er viktig. Økonomiske nedgangstider og politisk uro kommer i tillegg til problemene med flyleveranser, og at Boeings MAX-fly fortsatt står på bakken.

Dette har ført til at flyselskap er mer forsiktige med å opprette nye ruter og sette opp flere avganger, som igjen gir lavere vekst.

Airports Council International Europe
  • er en interesseorganisasjon for over 500 flyplasser i Europa
  • alt fra hovedflyplasser til regionale og lokale lufthavner
  • medlemmene tilrettelegger for 90% av den kommersielle flytrafikken i Europa,
  • herunder 2,3 milliarder passasjerer, 21,2 millioner tonn gods og 25,7 millioner flybevegelser
  • 46 norske flyplasser er tilsluttet
  • etablert i 1991
  • hovedkontor i Brussels, Belgia

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart