-->

14. oktober 2019

Vy styrker togtilbudet til Gardemoen og Torp

Vy styrker togtilbudet til Gardemoen og Torp (Vy)

Vy gjør det enklere å velge toget for kunder som skal til Oslo Lufthavn eller Sandefjord Lufthavn Torp, med nye avganger og flere seter på linje L12, R10 og R11 fra 15. desember.
annonseSamtidig gjør Vy det enklere å pendle i Vestfold, og enklere å utsette hjemreisen på kvelden.

- Vi gleder oss til å gi kundene våre et styrket togtilbud. Med nye avganger og flere seter håper vi at mange ønsker å velge toget framfor bilen, og at det blir enklere å reise miljøvennlig. Nå blir det enklere å rekke tidlige og sene fly på Oslo Lufthavn og Sandefjord lufthavn Torp, sier Arne Fosen, konserndirektør i Vy tog.

Vy setter opp nye morgenavganger fra Kongsberg til Eidsvoll, fra Lillehammer til Eidsvoll, fra Drammen til Sandefjord, og fra Sandefjord til Tønsberg. Det gjør det blant annet mulig å reise tidligere til Oslo Lufthavn og Sandefjord Lufthavn Torp med Vy fra en rekke destinasjoner.

En ny morgenavgang fra Tønsberg til Skien gjør det enklere å pendle fra Vestfold til Grenland. Vy setter også opp nye senere kveldsavganger fra Skien til Drammen og fra Eidsvoll til Lillehammer.

De nye avgangene mellom Kongsberg og Eidsvoll, forbedringene på strekningen Drammen - Lillehammer og ekstrasetene på søndager fra Skien til Eidsvoll har blitt satt opp på Vys eget initiativ.

De nye avgangene og den økte setekapasiteten er blant annet mulig fordi flere togsett blir tilgjengelige fra Norske tog, som Vy leier tog fra.

Konkret ser det nye tilbudet slik ut:

Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll

Vy setter opp ny avgang fra Kongsberg 03:34 til Eidsvoll, som reiser via Oslo Lufthavn, mandag til fredag.
Toget fra Eidsvoll 06:30 til Kongsberg og toget fra Kongsberg 15:36 til Eidsvoll får doblet kapasiteten til 600 seter.

Linje R10 Drammen – Lillehammer
Avgangen på linje R11 fra Skien, som går fra Drammen 23:47 og kjører via Oslo Lufthavn, vil nå fortsette helt til Lillehammer istedenfor dagens endestasjon Eidsvoll enkelte dager.
Tilsvarende vil den tidligste avgangen på linje R11 i retning Oslo Lufthavn, Oslo S og Skien, som i dag starter på Eidsvoll, starte fra Lillehammer 03:33 mandag til fredag.
Toget fra Drammen 06:57 til Lillehammer og toget fra Lillehammer 10:14 til Drammen får doblet kapasiteten til 460 seter mandag til fredag.

Linje R11 Skien – Eidsvoll
Nye morgenavganger gjør det enklere å nå tidlige flyavganger fra Torp. Ny avgang kjøres fra Drammen 04:27 til Sandefjord mandag til fredag. Ny avgang fra Sandefjord 05:34 til Tønsberg mandag til fredag. Ny avgang fra Tønsberg 06:23 til Skien mandag til fredag. Denne avgangen gjør det enklere å pendle fra Vestfold til Grenland. Ny siste avgang fra Skien 23:09 til Drammen mandag til fredag og søndag. Dette er én time senere enn siste tog i dag. Toget fra Skien 08:09 til Eidsvoll får doblet setekapasitet på søndager til 460 seter. Toget fra Eidsvoll 06:00 til Skien får doblet setekapasitet til 460 seter mandag til fredag fra 2. juni 2020.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart