-->

6. februar 2020

Brexit: Ekstra viktig med reiseforsikring

 Sørg for at forsikringen er i orden før turen går til London eller Storbritannia ellers (If/ Scanpix)

Blir du syk eller skadet på reise i Storbritannia, er det ikke sikkert du får gratis behandlingstilbud lenger. Det europeiske helsetrygdkortet gir kun rett på helsehjelp i EØS-området. For å unngå eventuelle skyhøye regninger, bør du derfor forsikre deg.
annonse

Storbritannia har formelt sett forlatt EU etter å ha vært medlem i 47 år. Det får naturlig nok konsekvenser for det økonomiske samarbeidet mellom britene og EU, som igjen påvirker hvilke rettigheter norske reisende har dersom de blir syke eller skadet på reise til Storbritannia.

- Det europeiske helsetrygdkortet gir rett til nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land, på lik linje med de lokale innbyggerne. Men når Storbritannia forlater EU forsvinner denne muligheten - med mindre ordningen skulle bli en del av en fremtidig avtale. Per nå er det ingen som kan si noe konkret rundt dette, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

Norge har imidlertid en trygdeavtale med Storbritannia - som Einar Gerhardsen underskrev tilbake i 1957. Denne har ikke vært i bruk på flere tiår grunnet det europeiske helsetrygdkortet, og mye har forandret seg siden den ble inngått, så derfor er det knyttet usikkerhet til hvorvidt denne vil være aktuell.
annonse
Billetter til verdens opplevelser

Norske myndigheter anbefaler reiseforsikring
Britene skal til og med 31. desember 2020 ha ett bein i EU, og ett utenfor. I denne fasen vil det europeiske helsetrygdkortet fortsatt være gjeldende, dersom visse vilkår innfris. Det er likevel ingen grunn til å droppe reiseforsikringen av den grunn.

- Rådet fra norske myndigheter er at man har en privat reiseforsikring med tilstrekkelig helsedekning klar før avreise til Storbritannia, så lenge ikke en avtale er på plass. Skulle retten til nødvendig helsehjelp bortfalle, og man ikke er forsikret, risikerer man i verste fall å bli sittende med regningen for behandling selv. Slike summer kan komme opp i millionklassen, sier Handeland.

- Det er også viktig å huske på at man ikke må forveksle rett til nødvendig helsehjelp, med innholdet i en standard reiseforsikring. Sistnevnte dekker ikke bare akutt sykdom eller skade, men også avbestillinger som følge av sykdom eller ulykke, samt utgifter knyttet til forsinkelser, tyverier/skader og rettshjelp, for å nevne noe, fortsetter han.

- Den beste reiseforsikringen dekker i tillegg ting som egenandel ved skade på leiebil, samt uhell på mobil eller kamera, avslutter Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart