-->

28. mars 2020

Tiltak for å holde transportsektoren i gang

Flere økonomiske tiltak for å holde transportsektoren i gang (illustrasjonsfoto)

Mindre reiseaktivitet er bra for smittebegrensningen, men får store økonomiske konsekvenser for selskap som driver med transport. Det gjelder i hele sektoren. Regjeringen foreslår nå flere tiltak for å avhjelpe situasjonen og flere blir vurdert fortløpende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

annonse


Regjeringen gjør sitt ytterste for å legge til rette for et godt transporttilbud for dem som må bruke offentlig transport i denne spesielle tiden, for eksempel helsepersonell og andre som har samfunnskritiske funksjoner. Helsemyndighetene oppfordrer folk til å unngå offentlig transport hvis de kan.

Dette betyr at mange færre reiser, noe som får store negative økonomiske konsekvenser for dem som tilbyr transport og er avhengig av billettinntekter.

Tiltak for luftfartenuftfart
- Luftfartsbransjen er i en særlig krevende situasjon som følge av korona og vi har derfor allerede lagt fram en omfattende tiltakspakke rette mot den. Dette for å sikre et minimumsnivå på flytilbudet i Norge og for å bidra til at vi faktisk har en norsk luftfartsbransje i framtiden, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet er kjent med at flere ikke-statlige lufthavner er i en krevende økonomisk situasjon. Regjeringen vil derfor raskt komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvensene for private lufthavner, og oppfølging av Stortingets vedtak om kompensasjon for bortfall av lufthavnavgifter.


Allerede nå har Avinor kommet til enighet med den privat drevne Haugesund lufthavn om en betalingsutsettelse av andre kvartal. Det tilsvarer i underkant av 4 millioner kroner.

Hjemtransport av nordmenn med fly
På grunn av en uoversiktlig global situasjon med mange reiserestriksjoner i og mellom land, stengte luftrom og grenser, foreslår regjeringen at den vedtatte ordningen for hjemtransport av nordmenn forlenges fra 31. mars 2020 til 1. mai 2020.

Ordningen vil også utvides slik at flyselskapene får dekket merkostnadene av flyvninger til andre destinasjoner enn de normalt har flyvninger, der det befinner seg et stort antall norske borgere. De som skal hjem må selv betale for billettene som skal være uten rabatter. Dette vil være den ekstra kostnaden flyselskapene belastes dersom de ikke får dekket sine utgifter gjennom vanlige billettinntekter.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart