-->

30. oktober 2020

Utvikler tiltak for å redusere utslipp

Wizz Air utvikler drivstoffbesparende tiltak for ytterligere reduksjon av utslipp (Wizzair)

Ti nye løsninger for å forbedre effektivitet på forbrenning av drivstoff skal iverksettes i år. Dette er en del av Wizzairs forpliktelse om å redusere karbonutslipp med ytterligere 33 prosent innen 2030.
annonse 


Wizzair satser nå på nye løsninger. For eksempel utvikles en modell for estimering av null-drivstoffvekt, fjerning av unødvendig ekstra drivstoff takket være optimaliseringer i planleggingssystemet, samt innføring av mer presise ytelsesfaktorer som sikrer nøyaktighet i prediksjon av drivstoff-forbrenning. Ytterligere driftsoptimaliseringer i flaps-konfigurasjonen vil også være sentralt i tiden fremover. Wizz Air er allerede bransjeleder hva gjelder redusert bruk av flaps ved innflyging, opplyser selskapet i en pressemelding.

I et forsøk på å forbedre effektiviteten på forbrenning av drivstoff har Wizz Air introdusert anbefalinger til piloter om å redusere flaps-konfigurasjoner for både take-off og landing. Konsekvensen har vært betydelige besparelser i drivstofforbruk. Dette skyldes at en lavere flaps-innstilling under opp- og nedstigning gir lavere motstand, noe som resulterer i mindre forbrenning av drivstoff. Statistikken viser at justeringen har resultert i en besparelse på anslagsvis 2000 tonn drivstoff, noe som eliminerer omtrent 6000 tonn CO2 i året.

Tar man hensyn til ulike flyforhold og sikkerhetsmarginer, vil reduksjon av flaps ved innflygning potensielt spare rundt 15 kg drivstoff per tur. I løpet av et år vil dette bety at du reduserer CO2 tilsvarende 92 300 biler som kjører fra Oslo til Trondheim.

Lavprisselskapets Airbusfly i Neo-familien har 43 prosent mindre støyutslipp og 50 prosent mindre NOX-utslipp. Flyselskapets nåværende flåte har en gjennomsnittsalder på 5 år, noe som gjør den til en av de yngste flyflåtene i verden.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart