-->

20. oktober 2020

Verdens største fjernstyrte tårnsenter åpnet i Bodø

Verdens største fjernstyrte tårnsenter åpnet i Bodø (Avinor)

Avinor åpnet i dag det som blir verdens største tårnsenter i Bodø. Dette er en del av en rekke tiltak for å modernisere og effektivisere virksomheten og for å legge til rette for fortsatt vekst i luftfarten. Avinor innførte fjernstyrt tårntjeneste ved Røst lufthavn i oktober i fjor. Fjernstyrte tårn vil i første omgang rulles ut på totalt 15 lufthavner i Norge.
annonse 

-Luftfart er avgjørende for bosetting, verdiskapning, reiseliv, helsevesenet, utdanning, idrett og kultur i Norge. Remote Towers vil være et viktig system for å støtte opp under en bærekraftig luftfartsstruktur, som kommer hele landet til gode. Det er gledelig å se at solide norske selskaper som Avinor og Kongsberg samarbeider på tvers av sektorer, og at de benytter komplementerende fagkunnskaper til å etablere et system som styrker infrastrukturen i Norge. Digitalisering er et viktig element for å omstille Norge, og vi er glade for at luftfartsbransjen går foran med dette, sier samferdselsminister Knut-Arild Hareide.

Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge

Dette er starten på en ny æra for luftfarten. Avinors samfunnsoppdrag er å binde landet sammen. Gjennom innovasjon og ny teknologi utvikler Avinor løsninger som er mer effektive og bærekraftige, som kommer flyselskaper, passasjerer og hele det norske samfunnet til gode. Fjernstyrte tårn vil gjøre luftfarten både tryggere og mer robust gjennom å utnytte avansert teknologi. Vi har allerede to tårn i operativ drift ved henholdsvis Røst og Vardø, og vil i løpet av de neste to årene rulle ut ytterligere 13 tårn her ved tårnsenteret i Bodø, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor gjennomfører en rekke tiltak for å modernisere og effektivisere virksomheten og for å legge til rette for fortsatt vekst i luftfarten. Avinor innførte fjernstyrt tårntjeneste ved Røst lufthavn 19. oktober 2019 sammen med leverandørene Kongsberg Defence & Aerospace og Indra. Fjernstyrte tårn vil i første omgang rulles ut på totalt 15 lufthavner i Norge. I det nye tårnsenteret i Bodø vil seks lufthavner være i operativ drift fra sommeren 2021. Dette blir da verdens største fjernstyrte tårnsenter. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner.

Operatørene følger lufttrafikken via store skjermer (Avinor)
- Avinors fjernstyrte tårnsenter blir et verdensledende senter. Vi opplever stor interesse fra den internasjonale luftfartsbransjen, som ser at løsningen både er effektiv, sikker og et fremskritt teknologisk sett. Vi ser frem til å bruke erfaringene fra operativ drift her i Norge til å kommersialisere teknologien sammen med Kongsberg fremover, sier Falk-Petersen.

-Fjernstyrte lufttårn er en imponerende norsk innovasjon med høy samfunns- og beredskapsnytte. Ved å kombinere visjonene, kunnskapen og kompetansen til Avinor – med kompetansen og teknologien til Kongsberg og Ninox-teamet, er jeg stolt at vi kan skrive ny luftfartshistorie. Løsningen har stort potensiale og jeg ser frem til at vi sammen med Avinor vil bidra til neste generasjons flysikkerhet, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Fjernstyrte tårn testes av Luftforsvaret i Norge
Luftforsvaret har siden 2019 samarbeidet med Avinor om å teste Remote Towers-løsningen for militært bruk i Norge.

- Digitaliseringen med fjernstyrte tårnsentre er spennende, og vil være med på å utvikle framtidens luftfart. Vi samarbeider allerede med Avinor om å utvikle en løsning som kan ivareta både sivile og militære behov ved våre baser og flystasjoner. Fjernstyrte tårntjenester kan bidra til å sikre nødvendige luftrafikktjenester i hele konfliktspekteret fra fred til krig, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart