-->

19. desember 2020

Norge og Storbritannia undertegnet luftfartsavtale

Luftfartsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble undertegnet i Oslo denne uken (Illustrasjonsfoto)

Tidligere denne uken undertegnet Norge og Storbritannia en luftfartsavtale mellom de to landene som skal regulere ruteflyvningene når EØS-avtalen slutter å gjelde for Storbritannia fra nyttår. Uten en slik avtale ville flyvninger mellom Norge og Storbritannia stoppet opp.
annonse

facebook
Avtalen, som ble signert av ambassadør til Norge, Richard Wood, og samferdselsminister Knut Arild Hareide, sikrer at så mye som mulig av dagens rutetrafikk kan fortsette uavbrutt, og den gir også rom for økt trafikk. Uten en slik avtale ville ruteflygninger mellom Norge og Storbritannia stoppe opp fra nyttår.

- Storbritannia er et viktig land for oss, og mye flytrafikk går til eller via Storbritannia. Jeg er derfor meget tilfreds med å få en avtale på plass, sier Hareide.

Ambassadør og Minister undertegner luftfarts-
avtale mellom Storbritannia og Norge
(Kjell Brataas/ Samferdselsdepartementet)
EU har nylig publisert beredskapstiltak i form av forordninger blant annet når det gjelder grunnleggende flyforbindelser og flysikkerhet. Den norske holdningen er at forordningen ikke må tas inn i EØS-avtalen og at Norge anvender vår fremforhandlede avtale isteden. Dette avklares med EU i løpet av de kommende dagene.

Når det gjelder forordningen om flysikkerhet, mener Samferdselsdepartementet derimot at denne bør tas inn i EØS-avtalen for å sikre like konkurransevilkår for norske luftfartsaktører.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart