-->

20. desember 2020

Forlenger kjøp av minimumstilbud på fly ut februar 2021

Staten forlenger kjøp av minimumstilbud på fly ut februar 2021 (Avinor)

- Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig støtte for å sikre samfunnets transportbehov. Ved å forlenge kjøpet av flyruter ut februar 2021 legger vi til rette for at viktige reiser til sykehus og arbeid, der hvor fly er eneste mulighet, kan gjennomføres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
annonse  


Ordningen med kjøp av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før virusutbruddet ble betjent på kommersielle vilkår, ble etablert første gang i mars for å sikre at samfunnskritiske reiser med fly kunne gjennomføres i en periode med lav etterspørsel. Kontraktene er inngått med flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Kjøpene har senere blitt forlenget flere ganger med en del endringer i omfang og kompensasjonsnivå underveis.

- Smitteutviklingen og en mer utfordrende markedssituasjon etter sommeren har bidratt til at det fortsatt er behov for å kjøpe flyruter. Fra en stabil utvikling i høst med nedgang på 56-57 prosent, er vi nå 72 prosent under fjoråret for antall innenlandspassasjerer. Prognosene for starten av 2021 viser en fortsatt svak trafikkutvikling, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet har nå gjennomført forhandlinger med SAS, Norwegian og Widerøe om nye kontrakter for januar-februar 2021 og disse er nå tildelt. Avtalene vil koste 12,5 millioner kr per uke. Se oversikt over rutene under.

Statlig flykjøp gir to nye ruter fra Oslo

- Det er viktig for oss å sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Dette er regjeringens hovedmål på kort sikt. Fly er en sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier Hareide.

Når det gjelder minimumstilbudet etter februar 2021, planlegger Samferdselsdepartementet å lyse ut en konkurranse på nyåret for videre kjøp fra og med 1. mars 2021.

Oversikt
Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.
SAS og Norwegian flyr følgende ruter:
RuteMin. ant. daglige rundturerDager/uke Antall rundturer/uke
Kristiansand - Oslo2612 
Haugesund - Oslo2612 
Molde - Oslo2612 
Kristiansund - Oslo2612 
Bardufoss - Oslo2612 
Alta - Oslo2612 
Kirkenes - Oslo2612 
Tromsø - Longyearbyen166 
Trondheim - Bodø - Tromsø2624
Kilde: Samferdselsdepartementet

Widerøe flyr følgende ruter:
RuteMin. ant. daglige rundturerDager/ukeAntall rundturer/uke
Oslo - Florø2612
Bergen - Florø2612
Oslo - Ørsta/Volda2612
Stokmarknes - Bodø3618
Stokmarknes - Tromsø2612
Tromsø - Vadsø2612
Tromsø - Hammerfest2612
Tromsø - Alta2612
Tromsø - Kirkenes2612
Kilde: Samferdselsdepartementetwww.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart