-->

17. desember 2020

SAS får millionbot av Luftfartstilsynet

Ikke betalt refusjoner, får bot av tilsynet (Wikimedia)

SAS må betale 1 million kroner i tvangsmulkt for ikke å ha gjennomført nok refusjoner innenfor fristen som angis av flypassasjerforordningen.
annonse 


Luftfartstilsynet varslet tidligere i høst at flyselskaper som fortsatt har store mengder refusjonskrav som ikke er behandlet i tråd med fristen i flypassasjerforordningen, vil kunne få tvangsmulkt. I mange tilfeller dreier det seg om krav som er framsatt for mange måneder siden.

Ikke i mål
Fremdeles gjenstår det for stor restanse på refusjonskrav til SAS, og tvangsmulkten er utstedt basert på status pr. 1 desember. Det vil i januar igjen tas stilling til om flyselskapet har oppnådd tilstrekkelig med behandlede saker på utestående refusjoner, før eventuell en videreføring av mulkten blir avgjort.

Luftfartstilsynet ser også på andre flyselskap som opererer i Norge om tilsvarende sanksjoner skal gjennomføres, men det er SAS og Norwegian som har hatt klart størst volum av utestående refusjonskrav som har påvirket norske forbrukere.

Norwegian oppfyller heller ikke i tilstrekkelig grad flypassasjerforordningen. Luftfartstilsynet har imidlertid ikke mulighet til å fatte effektive vedtak mot selskapet på grunn av den rekonstruksjonsprosessen selskapet er i. Luftfartstilsynet ber imidlertid flyselskapet ivareta passasjerene innenfor de rammene som rekonstruksjonsprosessen tillater.

Forbrukerrettigheter
– Vi er klar over at flyselskapene har gjort en stor innsats med å betale tilbake krav, men vi mener at de burde vært i mål nå, 9 måneder etter at Covid19-pandemien begynte å føre til kansellerte flyvninger, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

– Vi er klar over at flyselskapene er i en krevende situasjon, både økonomisk og på annet vis, men vi er også opptatt av at kundene skal få tilbake sine penger i henhold til sine rettmessige krav. Forskuddsbetalinger til flyselskapene ved kjøp av flybilletter er penger som tilhører flypassasjerene frem til flyreisen faktisk er gjennomført, og ikke flyselskapene, sier luftfartsdirektøren.

– Kansellerer flyselskapet flygningen, skal forskuddsbetalingen tilbakebetales. Vi ser at størstedelen av kravene er behandlet, og det er positivt. Imidlertid er det klart at antallet restanser pr. 1 desember hos SAS var så stort at det varslede vedtaket om tvangsmulkt blir iverksatt. Vi forutsetter at flyselskapene prioriterer å få behandlet alle saker så fort som mulig, slik at de igjen opererer i tråd med flypassasjerforordningen, som er et krav alle flyselskap må rette seg etter, sier Kobberstad.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart