-->

18. desember 2020

Skal du gi bort en drone i julegave? Husk dette!

Feil dronebruk kan strafferettslig forfølges (Illustrasjonsfoto)

Sjansen er stor for at det vil ligge mange droner under juletrærne i Norge i år, men visste du at det ligger et stort ansvar for sikker og lovlig bruk av disse fartøyene?
annonse 


Dersom den forventningsfulle guttungen eller jentungen pakker opp en drone på julaften, er det viktig å huske på at man ikke kan fly dronen hvor som helst. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Hvis man bryter disse reglene kan de i ytterste konsekvens medføre strafferettslig forfølgelse – altså en ganske så dyrkjøpt julegave.

-Det som for mange oppfattes som et uskyldig leketøy, er nemlig et fartøy som kan medføre en risiko for flytrafikken, befolkning i tettbebygde strøk eller i andre områder, sier Axel Knutsen, Leder for Droneprogrammet i Avinor Flysikring.

Avinor Flysikring, som har ansvaret for lufttrafikktjenesten i Norge, ønsker derfor å minne om fem enkle regler som det er viktig at du kjenner til dersom du gir eller mottar en drone i julegave:
  1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.
 - Hvis du skal fly en drone i nærheten av en flyplass, er det viktig at du innhenter nødvendig tillatelse til dette. Ved lufthavnene Alta, Bodø, Kirkenes, Kristiansund, Lakselv og Tromsø tester Avinor Flysikring nå en ny app-løsning som gjør det enklere å søke om tillatelse til å fly lovlig med drone innenfor den såkalte 5-kilometersonen. Denne løsningen heter Ninox Drone, og kan lastes ned gratis for både Android og Apple-mobiler. Denne tjenesten vil også rulles ut ved flere lufthavner i Norge i løpet av vinteren, sier Knutsen.

-Dersom du ønsker å lese mer om reglene for dronebruk, anbefaler vi at du ser på informasjonen som ligger på Luftfartstilsynet sine nettsider, avslutter Knutsen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart