-->

31. desember 2020

Slutt for Stordflyet?

 Manglende økonomisk støtte kan stoppe flyrute for godt (stordflyet.no)

Rett før jul mottok ledelsen ved Stord lufthavn brev fra Samferdselsdepartementet der de skriver at staten ikke vil innlemme flyruta mellom Stord og Oslo i det statlige flykjøpet. Det kan i verste tilfelle bety en nedleggelse av flyruta.
annonse

Osloruta er svært viktig for Stord lufthavn og administrasjonen i lufthavnselskapet, Sunnhordland lufthavn AS, nekter å gi opp kampen for Osloruta.

I begynnelsen av desember ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett.

Under verbalpunktene i avtalen kommer det fram at flertallet ønsker at staten skal inkludere Stord-Oslo i avtalen om å kjøpe flyruter.
"Flertallet påpeker at flyruten Stord-Oslo-Stord er en av få flyruter i Norge som ikke ble inkludert i statens nødkjøp av flyruter da Norge ble rammet av Covid19. Flertallet påpeker at flyruten Stord-Oslo-Stord bør være med i vurderingen når staten skal kjøpe flyruter i 2021".
Stord lufthavn Sørstokken ble hardt rammet da Norge stengte ned i mars. Flyselskapet Danish Air Transport (DAT), som opererer merkevaren Stordflyet, satte flyruta på pause i 5 måneder da viruset kom i mars.

Dette har blant annet fått ordfører og rådmannen i Stord kommune på banen, de uttalte i høst at flyruta er bærebjelken i drifta av flyplassen, og de ba da departementet inkludere flyruta i kjøp av flyruter, som de mener er svært viktig for næringslivet i Sunnhordaland.

Departementet svarte i høst at de noterte seg innspillene fra flyplassledelsen, ordfører og rådmann, men nå har de altså sagt nei til å innlemme flyruta mellom Stord og Oslo i det statlige flykjøpet.

Noe av argumentasjonen til departementet for å avslå søknaden om støtte, er at de mener at de som sogner til Stord lufthavn kan benytte Haugesund lufthavn, der staten mener tilbudet er godt nok.

Ved lufthavnen på Stord sliter de med å forstå argumentasjonen, da det i høst ble klart at Sandefjord lufthavn Torp fikk bevilget 30 millioner kroner ekstra, uten at de heller er en Avinor drevet (les statlig) flyplass.

Flyruta mellom Stord og Oslo har vært flydd av DAT i 10 år på kommersielt grunnlag. Ruta har ikke vært støttet økonomisk da den ikke er en del av kortbanenettet, der staten lar en aktør få enerett på å fly tynne ruter på Vestlandet og Nord-Norge, mot vederlag. Ei heller har Stord lufthavn Sørstokken mottatt noe Coronahjelp, det har heller ikke flyselskapet DAT.

Staten støtter også flyplassene som ikke er statlig drevet, det gjelder Stord, Notodden og Ørland. Fra 1. januar 2021 overføres tilskuddsordningen fra staten til fylkeskommunene. Vestland fylkeskommune får ansvaret for tilskuddene til Sørstokken lufthavn.

Direktør i DAT, Jesper Rungholm, sier han er skuffet over avslaget fra staten og at han nå ikke vet hva som skjer med flyruta. Han sier de jobber sammen med flyplassledelsen om å få til et enklere ruteprogram, men at det må være en viss aktivitet for at det skal lønne seg å ha mannskap på jobb og fly i lufta.

Rungholm sier videre at selskapet kan velge å trekke seg ut av ruta på nyåret. Flere uker og måneder framover med flytørke og manglende økonomisk støtte, kan føre til at de velger å kaste inn håndklet, på kort varsel.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart