-->

28. januar 2021

Oslo lufthavn er blant de beste på smittevern

Gardermoen er blant de beste flyplassene på smittevern (Avinor)

Oslo lufthavn har blitt sertifisert med fire stjerner av fem mulige hos anerkjente Skytrax. – En veldig hyggelig anerkjennelse av det omfattende smittevernarbeidet som har blitt lagt ned, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.
annonse


Bedre enn svenskene
Skytrax har de siste månedene sjekket ivaretakelsen av smittevern på flyplasser rundt omkring i Europa. Oslo lufthavn har i den forbindelse blitt sertifisert med fire stjerner. Det er bare to flyplasser, Istanbul og Fuimicino i Roma, som har oppnådd fem stjerner. København får fire stjerner, mens Arlanda tildeles tre.

- Vi har siden mars jobbet intensivt med å få på plass gode smitteverntiltak i terminalen. I tillegg har vi tilpasset driften løpende til endrede myndighetskrav som har kommet på kort varsel. Samarbeidet mellom Avinor og de andre samarbeidspartnerne på lufthavnen har fungert meget godt, og denne utmerkelsen viser at vi har gjort mye riktig i dette arbeidet, sier Westby.

Vi anbefaler denne: Sjekk inn og reis berøringsfritt   

I Skytrax sin vurdering scorer Oslo lufthavn høyt på de aller fleste områder. Det er likevel noen forbedringspunkter å hente innenfor kategorien renhold.

- Å sikre en god og trygg reise gjennom Avinors lufthavner er vår hovedprioritet. Det er fokuset på de små detaljene i alle ledd som samlet gir et godt smittevern, Vi vil fortsette å jobbe tett med norske helsemyndigheter og våre samarbeidspartnere for å forbedre og opprettholde godt smittevern også i tiden fremover, sier Stine Ramstad Westby.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart