-->

5. januar 2021

Stanser Stordrute inntil videre

Stanser flyrute til Stord i slutten av januar (YouTube)

Danish Air Transport (DAT) som flyr ruta mellom Oslo og Stord, under merkevaren Stordflyet, har i dag gitt beskjed om at de avvikler denne ruta inntil videre, grunnet manglende økonomisk støtte fra staten til videre drift.
annonse


Før jul ble det kjent at staten ved Samferdselsdepartementet sa nei til å innlemme flyruta mellom Stord og Oslo, i statens planlagte kjøp av flyruter i 2021. Det betyr at det gis støtte til SAS, Norwegian og Widerøe, men ikke til Danish Air Transport (DAT), som drifter denne ruta.

Med den manglende økonomiske støtten ser ikke DAT noen andre løsninger enn å stanse alle flygninger på denne ruten, og det skjer allerede fra 24. januar.

Slutt for Stordflyet?

Flyruten blir trolig ikke lagt ned for godt, men den kommer ikke på vingene igjen før selskapet får økonomisk støtte. Får de ikke det må man vente til pandemien er over og passasjertallet tar seg kraftig opp, slik at selskapet igjen kan tjene penger.

Før pandemien slo inn reiste rundt 35.000 med denne flyruta hvert år, i 2020 var tallet nede i 12.500.

Flyselskapet har laget et minimumstilbud fra nå og fram til 24 januar, det betyr 4 ukentlige avganger, på topp fløy selskapet inntil 3 daglige rundturer mellom Sørstokken og Gardermoen.

Administrerende direktør i DAT, Jesper Rungholm, har vært svært kritisk til prosessen. Han har sagt rett ut i lokale medier at de ikke får støtte, fordi de er et utenlandsk flyselskap.

Rungholm har påpekt at Widerøe har fått støtte til å trafikkere naboflyplassen Florø, og han sier derfor at han ikke ser noen annen grunn til å bli nektet støtte, enn at norske myndigheter kun vil hjelpe norske flyselskap.

Flyruta mellom Oslo og Stord har vært drevet uten noen form for statsstøtte i snart 11 år, kun kommersiell drift, men det ønskelig fra flyplassledelsen å få denne ruta inn på FOT tilbudet (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteytelse), sånn at den kan være ute å anbud hvert 4. år, sammen med rutene på kortbanenettet på Vestlandet og i Nord-Norge.

Hvis det blir bevilget penger etter at DAT har innstilt sine flygninger, opplyser direktør Rungholm at de raskt kan være tilbake på Stord.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart