-->

19. mars 2021

DAT og Widerøe skal fly fra Oslo til Stord og Ørland

Widerøe overtar ruta mellom Oslo og Ørland (Illustrasjonsfoto)

Etter en konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord – Oslo og Ørland – Oslo har Samferdselsdepartementet innstilt Danish Air Transport A/S (DAT) og Widerøe som kontraktsvinnere på de to rutene.
annonse


- Gjennom tildeling av disse kontraktene sikrer vi et minimumstilbud under pandemien. Dette kommer næringslivet, Forsvaret og lokalsamfunnene til gode, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det kommersielle flyrutetilbudet på disse strekningene har på grunn av pandemien vært innstilt eller redusert de siste månedene. Stortinget besluttet derfor at disse rutene skulle innlemmes i det statlige minimumstilbudet, som for hver av rutene innebærer to daglige rundturer seks dager i uken.

DAT/ Stordflyet fortsetter på ruta mellom Oslo og Stord (DAT)

 Avtalene har varighet til 30. april, med mulighet for forlengelse til 30. juni. Totalprisen for staten er beregnet til omkring 2,9 millioner kroner per måned.

Ruta mellom Gardermoen og Ørland opereres i dag av svenske Air Leap, samme selskap som flyr mellom Oslo og Røros. Air Leap har flydd til Gardermoen for egen regning, altså uten statlig støtte.
Det er ikke tildelt enerett på rutene, det vil si at Air Leap kan fortsette å selge billetter og fly på denne ruta, men vil ikke få økonomisk støtte fra staten.

Det er første gang Widerøe skal fly fra Oslo til Ørland.

Mellom Oslo og Stord har Danish Air Transport flydd for egen regning i ti år, i januar ga de imidlertid beskjed om at ruta ville bli stoppet grunnet mangel på økonomisk støtte under Coronaen. 

Flyselskapet kunne ikke fortsette å fly med store tap, mens de så at staten gikk inn med finansieringshjelp til SAS, Norwegian og Widerøe på innenriksmarkedet.

I februar bestemte Stortinget at både ruta til Stord og til Ørland skulle innlemmes i det statlige minimumstilbudet, og etter en kort anbudsrunde vant altså DAT og Widerøe hver sin rute.


Oppdatert 21.03.21 kl. 08:58

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart