-->

30. mars 2021

EASA: Crew bør ikke fly rett etter vaksinering

Anbefaler at crew ikke flyr de første to døgn etter vaksinering (Bildemontasje Osloairports.com)

Piloter og kabinbesetning bør vente med å fly i minst 48 timer etter at de er vaksinert mot Covid-19, det anbefaler europeiske luftfartsmyndigheter. Usikkerheten rundt AstraZenica-vaksinen ligger bak anbefalingen.
annonse


Mulige bivirkninger av COVID-19-vaksinen har fått stor oppmerksomhet etter rapporter om alvorlige tilfeller av blodpropp, blødning og dødsfall hos personer som har blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

I følge European Medicines Agency (EMA) kan det ikke utelukkes at det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og forekomsten av sjeldne, men alvorlige tilfeller av blodpropp som i noen tilfeller har ført til døden. På bakgrunn av dette er vaksinasjon med AstraZeneca suspendert både i Norge og i flere andre land.

Når det gjelder flybesetning har EASA - European Aviation Safety Agency, nylig sendt ut en sikkerhetsinformasjonsbulletin med operasjonelle anbefalinger i forhold til vaksinering av mannskap.

Kan forverre bivirkningene
Selv om de aller fleste rapporterte bivirkningene hittil er milde og ikke på noen måte setter spørsmålstegn ved sikkerheten til de godkjente vaksinene, er det en mulighet for at de kan forverres ytterligere av flyforholdene i cruisehøyde, som for eksempel lavere lufttrykk og lavere oksygenforhold, skriver EASA i sikkerhetsbulletinen.

EASA anbefaler på denne bakgrunnen piloter og andre besetningsmedlemmer unngår flyplikt i 48 timer etter hver dose vaksine. På de flygningene der det kun er ett besetningsmedlem i cabinen, anbefaler organisasjonen at crewet venter i 72 timer etter vaksinasjonen.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart