-->

30. mai 2021

Forlenger minimumstilbudet på enkelte regionale flyruter

Samferdselsdepartementet utlyser nå en konkurranse om kjøp av et minimumstilbud på flyruter (Widerøe)

- Pandemien skaper fortsatt utfordringer for luftfarten og selv om vi nå forventer økt trafikk i månedene framover, ser vi at det fortsatt er behov for støtte til enkelte regionale flyruter som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
annonse


Gjennom en ny konkurranse for disse rutene sikrer vi et tilfredsstillende flyrutetilbud i en periode med mye usikkerhet på strekninger som er viktig for befolkning og næringsliv, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet utlyser nå en konkurranse om kjøp av et minimumstilbud på flyrutene

  • Florø - Oslo
  • Ørsta-Volda - Oslo
  • Stokmarknes - Bodø
  • Stokmarknes - Tromsø
  • Vadsø -Tromsø og
  • Kirkenes - Tromsø

Avtaleperioden er 1. juli 2021 - 30. september 2021. Rutene til/fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas fra 1. oktober 2021 midlertidig inn den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Rutene Hammerfest - Tromsø, Alta - Tromsø og Stord - Oslo tas derimot ut av ordningen med kjøp av et minimumstilbud fra og med utløpet av juni.

For de to førstnevnte anser Samferdselsdepartementet at trafikknivået er tilstrekkelig for rutedrift på kommersielle vilkår.

Når det gjelder ruten Stord - Oslo, har antall reisende siden ruten kom inn i minstetilbudskjøpet i april vært lavere enn forventet. Dette viser at reisebehovet på denne strekningen nå er begrenset.
Flytransportbehovet i regionen anses å være dekket gjennom rutetilbudet ved Haugesund lufthavn.

Konkurransen er åpen for alle flyselskaper i EU og EØS. Flyselskapene står fritt til å levere flere avganger enn det som kreves i avtalen, men da uten kompensasjon. Det vil ikke bli tildelt eneretter på flyrutene.

Minimumstilbudet vil fra 1. juli 2021 bli som følger:

Kilde: Samferdselsdepartementet


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart