-->

29. mai 2021

Gardermoen: Arbeidet med oppskalering i full gang

Skal sakte men sikkert fylles opp med flypassasjerer (Avinor)

Etter et år med svært lav trafikk skal Oslo lufthavn nå ta imot et økt antall passasjerer på en god og trygg måte. Avinor jobber derfor aktivt med å oppskalere driften i tråd med den økte trafikken, i tett samarbeid med de andre aktørene på flyplassen.
annonse


- Et godt samarbeid mellom oss, de andre aktørene på lufthavnen og myndighetene blir avgjørende for en god gjenåpning, sier terminaldirektør Ragnhild Vasset Hjerpsted. Vi gleder oss til passasjerene kommer tilbake, samtidig ser vi også en del utfordringer knyttet til økt trafikk, forteller hun.

Slik det er i dag er den største utfordringen knyttet til strenge innreisekrav og krav til dokumentkontroll for utenlandsreisende.

- Økt dokumentkontroll ved innsjekk, utvidet grensekontroll ved ankomst, obligatorisk testing ved ankomst og krav om avstand fører til køer og ventetid for passasjerene slik reglene er i dag, sier Hjerpsted. Det jobbes kontinuerlig med å se på hvordan disse delene av passasjerprosessen kan løses på best mulig måte, samtidig som vi samarbeider tett med myndighetene for å finne grep som gjør at kapasiteten kan økes, forklarer hun.

På innland vil passasjerene oppleve at ting er nesten som før.

Når kommer trafikkøkningen?
Regjeringens gjenåpningsplan som ble presentert 7. april, er førende for gjenåpning av samfunnet. Det er forventet at økningen i flytrafikken vil følge disse stegene og gradvis øke utover sommeren og høsten. Først på innland, deretter på utland. Viktige variabler som tempoet i vaksinasjonsprogrammet, avgjørelser fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav og andre smittevernbestemmelser, testregime- og reiserestriksjoner, samt flyselskapenes ruteplanlegging avgjør når vi vil se flere reisende i terminalen.

- Foreløpig er det vanskelig å si når trafikken vil øke i stort omfang, spesielt på utland, men vi gjør grundige analyser fortløpende og tilpasser driften etter de passasjerprediksjonene vi har, avslutter terminaldirektør Hjerpsted. 

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart