-->

12. mai 2021

LO: Svikter luftfarten nok en gang

Kaller revidert nasjonalbudsjett en skandale (Illustrasjonsfoto Avinor)

- At det fortsatt ikke kommer støtte som treffer for luftfarten er dessverre ikke overraskende med denne regjeringen, men like fullt en skandale, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter at revidert budsjett ble lagt fram tirsdag.
annonse


Tirsdag la den borgerlige regjeringen fram sitt forslag til revidert statsbudsjett. Nok en gang opplever ansatte og flyselskapene at det ikke kommer noen kontantkompensasjonsordning.

Bare i flyselskapene er halvparten av de ansatte arbeidsledige, og de som er igjen er stort sett permitterte.

- Regjeringen viser en total mangel på forståelse for den enorme krisen luftfart faktisk står i. Mangelen på kontantkompensasjon betyr at svært mange ikke vil ha en jobb å gå tilbake til etter krise, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (LO)

 - Mange som jobber på flyplassene og i lufta har ikke sett   arbeidsplassene sine på snart ett år. Jeg har møtt mange av dem som har mistet levebrødet sitt. Det er vondt å se på fortvilelsen og usikkerheten   som titusenvis lever med i dag. Når regjeringa i tillegg foreslår å   halvere permitteringstiden før koronakrisa er over, så skaper dette enda   mer usikkerhet og vil være dramatisk også for luftfarten, sier Hessen Følsvik.

Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, er sjokkert.

- At regjeringen sier at det ikke er nødvendig med en kontantkompensasjonsordning i revidert nasjonalbudsjett, som hensyntar de enorme tapene næringen er påført til nå, er nesten ikke til å tro, sier Carlsen.

Den enorme krisen som har rammet luftfarten har gitt de tre norske flyselskapene en omsetningssvikt flere titalls milliarder bare i 2020.

- Dette handler nå om fremtiden for norsk luftfart og titusenvis av arbeidsplasser i og i tilknytning til luftfarten, sier Carlsen, som selv har vært permittert fra sin jobb som SAS-pilot siden mars i fjor.

Luftfart er den eneste næringen som ikke har fått ett øre i kontantkompensasjon.

- En samlet bransje har i over ett år bønnfalt regjeringen om hjelp til å dekke de enorme tapene bransjen har blitt påført som følge av myndighetenes nedstenging, sier Carlsen.

- Jeg er dypt bekymret for fremtiden til norsk luftfart. Vi skal ha en bærekraftig luftfart også etter pandemien. Nå ligger norsk luftfart vidåpen for røverselskap som driver et råkjør mot lønns- og arbeidsvilkår, legger Peggy Hessen Følsvik til.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart