-->

11. mai 2021

Ønsker å dekke Torp-tap

Regjeringen vil ta deler av regningen for tapene på Torp (Sandefjord lufthavn Torp)

Inntektene til lufthavnene har falt som følge av pandemien. For å dekke eventuelle tap i andre halvår i 2021 for Sandefjord lufthavn Torp og Haugesund lufthamn Karmøy, foreslår regjeringen å øke bevilgningene med 102 millioner kroner for 2021.
annonse


– Lufthavnene Haugesund og Torp har blitt hardt rammet som følge av pandemien. Disse lufthavnene er viktige regionale knutepunkt og arbeidsplasser for mange mennesker. Derfor foreslår vi å øke bevilgningene til disse to flyplassene nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nesten en dobling i bevilgningene for 2021
For første halvdel av 2021 er det bevilget til sammen 110,5 millioner kroner til de to flyplassene. Utbetalingen av denne stønaden er for tiden til behandling i EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som må godkjenne stønaden.

I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslår regjeringen å legge til ytterligere 102 millioner kroner til å dekke eventuelle tap for både Torp og Haugesund flyplass i andre halvdel av 2021. Lufthavnene kan på det meste få til sammen 212,5 millioner kroner til å dekke eventuelle tap i 2021, med en betingelse om godkjenning fra Stortinget og ESA.

Vil gi en milliard ekstra til Avinor 

– Når hverdagen kommer tilbake skal vi ha en luftfart som er raskt på vingene igjen. Det innebærer at bakkemannskapet og de som forvalter flyplassinfrastrukturen fremdeles har en jobb å gå til. Derfor ønsker regjeringen i dette reviderte budsjettet å redusere de negative ringvirkningene fra pandemien med å dekke tapte inntekter, seier Knut Arild Hareide.

Dagens avganger og ankomster på Torp 

Varsler strammere praksis
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har varslet innstramminger i praksisen for å gi stønad for tap som følge av koronapandemien. Mulighetene for å gi stønad til lufthavnene i andre halvdel av 2021 kan bli mindre. Regjeringen vil følge situasjonen tett, og kommer til å se på de framtidige behovene til flyplassene utover 2021.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart