-->

11. mai 2021

Vil gi en milliard ekstra til Avinor

Vil gi en milliard ekstra til Avinor (Avinor)

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Både flyselskap og tilknyttede virksomheter mistet inntekter da pandemien inntraff. Avinor står fortsatt i en svært kritisk økonomisk situasjon. Derfor foreslår vi å bevilge et driftstilskudd til Avinor på i overkant av 1 milliard kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
annonse


- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Både flyselskap og tilknyttede virksomheter mistet inntekter da pandemien inntraff. Avinor står fortsatt i en svært kritisk økonomisk situasjon. Derfor foreslår vi å bevilge et driftstilskudd til Avinor på i overkant av 1 milliard kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker å dekke Torp-tap 

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslår regjeringen å bevilge 1050 millioner kroner for å ta høyde for selskapets støttebehov i 2021. Dette kommer i tillegg til de inntil 2,75 milliarder kroner som allerede er bevilget i støtte til Avinor for første halvår i 2021.

Dagens avganger og ankomster på Gardermoen

– Målet er at Avinor så raskt som mulig skal kunne omstille seg for å begrense de økonomiske tapene de har hatt som følge av pandemien. Samtidig ønsker regjeringen at Avinor skal være godt rustet til å fortsatt kunne gi et godt tilbud til både flyselskapene og passasjerene også i fremtiden, sier Hareide.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart