-->

11. mai 2021

Regjeringen vil ha deg på karantenehotell til november

Regjeringen vil fortsatt sende deg på karantenehotell etter ankomst til Norge (Avinor)

Regjeringen vil videreføre en streng grensekontroll til 10. november i år. Regjeringen vil også videreføre ordningen med karantenehotell for innreise til Norge og beredskapen på call-senteret for innreiseregistrering i samme periode.
annonse


Regjeringen foreslår å bevilge 1 154 millioner kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slik at karantenehotellordningen, om nødvendig, kan videreføres til 10. november 2021.

– Karantenehotellordningen har vist seg som et helt nødvendig verktøy for å begrense importsmitten mest mulig. Vårt forslag innebærer at vi har nødvendig budsjettmessig dekning for å videreføre ordningen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

DSB har ansvar for forvaltning av statens karantenehotellordning, herunder refusjonsordningen som kommunene søker på for å få dekket sine utgifter knyttet til karantenehotellordningen.

Mer ansvar er lagt på kommunene, som må påse at det er tilstrekkelig kontroll på hotellene og holde oversikt over hvem som bruker hotellordningen for karantene. Kommunene må også sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig kapasitet. Det er også en økning i antall brukere av karantenehotellordningen.

29,1 millioner kroner til arbeidet med innreiseregistrering
Justeringer i innreiseregelverk og regelverket knyttet til smittevern har medført behov for å gjøre tilpasninger i innreiseregistreringssystemet. Pågangen vært høyere enn forventet til call-senteret som gir bistand i forbindelse med innreiseregistrering. Dette har utløst et økt ressursbehov.

Regjeringen foreslår å bevilge 29,1 millioner kroner for å videreføre arbeidet med innreiseregistrering frem til 10. november 2021.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart