-->

14. juni 2021

Bygger nytt bagasjeanlegg på Gardermoen

Bygger nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn (Avinor)

Avinor har tildelt kontrakten for nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn til leverandøren Beumer Group. Den samlede kontraktsverdien, inkludert en driftsavtale på 25 år, utgjør ca. 1,4 milliarder norske kroner. Kontraktsignering vil ikke skje før etter at karenstiden er over.
annonse


Bakgrunnen for kontraktstildelingen er at det eldste bagasjeanlegget på Oslo lufthavn er foreldet og skal erstattes av et nytt og effektivt bagasjeanlegg. Det gamle anlegget ble stoppet permanent i desember 2020 og demonteringen er allerede godt i gang. Den nye leverandøren vil tre inn i avtalen i slutten av juni i år, og vil drifte anlegget fra og med sommertrafikken 2024.

- Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass denne omfattende avtalen med en leverandør som kan vise til svært god erfaring og kunnskap innenfor dette feltet, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Med 4500 ansatte i mer enn 70 land tilbyr Beumer Group blant annet løsninger for sortering og håndtering av innsjekket bagasje. Sammen med Oslo lufthavns nåværende leverandør, Vanderlande, dekker de store deler av det internasjonale markedet for bagasjehåndtering på lufthavner.

- Når Avinor nå går inn i fasen med å bygge et nytt og topp moderne bagasjeanlegg er det mange muligheter som byr seg, sier Westby. Prosjektgruppen som jobber med fremtidens bagasjeanlegg har i tillegg til bagasjeprosjektet involvert seg i flere innovasjonsaktiviteter som gjør ytterligere effektivisering og automatisering mulig. Eksempelvis robotisering og autonome løsninger. Dette vil i sum kunne gi bedre og mer effektive prosesser, både for handlere og flyselskap, forteller hun.

Sparer store beløp på grunn av koronakrisen
Prosjektet som jobber med å bytte ut bagasjeanlegget har fått mulighet til å fremskynde arbeidet på grunn av koronakrisen. Med dette kan Avinor spare store kostnader og redusere risikoen i prosjektgjennomføringen. Totalt er det snakk om en besparelse på rundt 700 millioner kroner.

- Når vi beslutter å bygge det nye anlegget vil vi kunne montere og teste dette, med liten risiko for operative konsekvenser i bygg- og testperioden. Samtidig vil det gi oss en gevinst i form av store kostnadsbesparelser, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby. Jeg er glad for at vi kan snu oss rundt, og i denne saken, utnytte muligheten som pandemien har gitt oss til noe positivt.

Kapasitet etter behov
Det nye bagasjeanlegget dimensjoneres for å håndtere 3.000 kolli på avgang per time og skal forberedes for en fremtidig utvidelse til 4.300 kolli. I tillegg skal anlegget kunne prosessere 2.800 kolli per time på ankomst med en fremtidig utvidelse til 3.600 kolli. Anlegget skal inneholde et sentralt bagasjelager og skal bygges slik at kapasiteter kan skaleres opp etter behov.

En helautomatisk sortering av avgangs-, transfer- og ankommende bagasje er en del av den nye teknologien. Det skal også være mulig å sende bagasje mellom de to anleggene som er på flyplassen.

- Anlegget skal drives side om side og godt integrert med det andre bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Med det sikrer vi at hele lufthavnen får en effektiv bagasjehåndtering og vi er trygge på at vi er godt rustet for fremtidens passasjervekst, sier Westby.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart