-->

14. juni 2021

Utlyser konkurranse på flyruten Stord - Oslo

Danish Air Transport (DAT) flyr i dag mellom Oslo og Stord (Wikimedia)

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en ny konkurranse for flyruten Stord–Oslo.
- Spesielt næringslivet på Stord er avhengig av et tilfredsstillende flyrutetilbud, sier samferdselsministeren.

annonse


Kravene til rutetilbudet er de samme som i kontrakten som gjelder ut juni, dvs. to rundturer seks dager i uken.

For å gi tilbyderne tilstrekkelig tid til å forberede oppstart, har departementet satt en fleksibel oppstartsdato i perioden 1. juli – 14. juli. Avtaleperioden utløper 30. september.

Dette er samme utløpsdato som for de øvrige rutene omfattet av ordningen med midlertidig kjøp av et minimumstilbud på ruter som ble drevet på kommersielle vilkår før pandemien.

Senest i slutten av mai ble det uttalt fra departementet at Stord - Oslo greide seg godt på egne ben, og at man ikke ønsket å utlyse en anbudskonkurranse på den ruten. Det het blant annet:
Når det gjelder ruten Stord - Oslo, har antall reisende siden ruten kom inn i minstetilbudskjøpet i april vært lavere enn forventet. Dette viser at reisebehovet på denne strekningen nå er begrenset. Flytransportbehovet i regionen anses å være dekket gjennom rutetilbudet ved Haugesund lufthavn.
Pressemelding fra Samferdselsdepartementet 28. mai 2021

Nye kontrakter tildelt
Samtidig som samferdselsminister Knut Arild Hareide i dag utlyste konkurransen på flyruten Stord - Oslo, kom svaret på hvem som skal fly på enkelte av kortbanerutene på Vestlandet og i Nord Norge.

Samferdselsdepartementet utlyste en konkurranse i slutten av mai om kjøp av et minimumstilbud på flyrutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø.

Avtaleperioden er 1. juli 2021 – 30. september 2021, der DAT fikk Florø - Oslo, og Widerøe sikret seg resten. Det var kun de to selskapene som la inn tilbud til staten på operasjonene.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Rutene til/fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas fra 1. oktober 2021 midlertidig inn den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart