-->

2. juni 2021

Coronasertifikatet kommer 11. juni

Coronasertifikatet er klart om ni dager (Illustrasjonsfoto)

Coronasertifikatet til innenlands bruk skal være klart 11. juni. Det vil være to ulike visninger for coronasertifikatet: en enkel visning for innenlands bruk og en for grensepassering i EU- og EØS-området.
annonse


Personvern er grunnen til at coronasertifikatet deles i to. På den måten trenger ikke brukerne å gi fra seg mer informasjon enn nødvendig. Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at coronasertifikatet er gyldig. Coronasertifikatet ligger på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

Lovforslag om coronasertifikat
– Regjeringen har hatt på høring et lovforslag om coronasertifikat. Vi ønsker å lage et system for sikker og verifisert dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og immunitet etter gjennomgått coronasykdom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lovforslaget innebærer også at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å lage forskrifter for å tilpasse sertifikatordningen til EUs regelverk. Stortinget skal behandle lovforslaget, og gitt at behandlingen går som planlagt, kan det tre i kraft til innenlands bruk 11.juni. Da får vi et verifiserbart coronasertifikat med QR-koder som kan kontrolleres.

– Det er viktig for meg å understreke at coronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av coronasertifikat, påpeker Høie.

Coronasertifikat til bruk i utlandet
Den andre visningen av coronasertifikatet vil gjøre det mulig å krysse grenser i EU- og EØS-området. Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli. Personer med et norsk digitalt sertifikat kan bruke dagens løsning ved innreise på grensen allerede fra i morgen, torsdag 3. juni kl. 12.00.

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av coronasertifikatet til denne bruken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da. De som velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Det vil variere fra land til land.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart