-->

12. september 2021

Flytrafikken fortsetter å øke

Stadig bedre tall for statlige og private flyplassoperatører (Avinor)

Over 2.4 millioner passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i august 2021. Det er en nedgang på om lag 50% sammenliknet med normalåret 2019, men samtidig en økning på om lag 45% sammenliknet med 2020. På Torp ble trafikken i august mer hektisk enn antatt, og veksttrenden fra i sommer fortsatte.
annonse
Ved Avinors 44 flyplasser var 1.855.322 innenlandsreiser og 559.260 utenlandsreiser i august.

– Vi ser at antall passasjerreiser fortsetter å øke måned for måned, og det ble gjennomført flere reiser i august enn i juli. Det er spesielt innenlandsmarkedet som utvikler seg sterkt, sier Gaute Skallerud Riise, trafikkdirektør i Avinor.

Antallet flybevegelser til/fra Avinors flyplasser var i august på 55.589, en oppgang på i underkant av 20 prosent sammenliknet med 2020.

Ved Sandefjord lufthavn Torp
reiste 91 405 passasjerer reiste fra/til flyplassen i august. Det er en vekst er på 28,3 % i forhold til samme måned i fjor.

Det er igjen utenrikstrafikken som er dominerende og i august var det en vekst på 19,5 % i forhold til 2020-tallene. Utenrikstrafikken i august utgjorde totalt 66 332 passasjerer. Innenrikstrafikken øker også og antall innenriksreisende var 25 073 mot 15 741 passasjerer i fjor, en vekst på hele 59,3 %.

– Vi har lagt bak oss nok en god måned med solid vekst på Torp sammenlignet med 2020. Vi merker nå at mange er fullvaksinerte, reiserådet for Europa er opphevet, og arbeidspendlingen østover er kommet godt i gang. De største utenriksmarkedene er Polen og Spania, og i august har vi også sett økning i trafikken via knutepunktet Amsterdam og København, forteller markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart