-->

24. september 2021

UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

Snart blir de glabale reiserådene fjernet (Illustrasjonsfoto)

Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.
annonse

– Det er ikke lenger grunnlag for et slikt globalt reiseråd. Vi går nå tilbake til å gjøre en vurdering av om hvert enkelt land skal ha reiseråd. Pandemi- og helsesituasjonen vil være del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet.
 Ine Eriksen Søreide, utenriksminister

Avvikling av det globale reiserådet henger sammen med overgangen til en normal hverdag med økt beredskap. Utenriksdepartementet vil nå gjøre vurderinger av landene som hittil har vært omfattet av det globale reiserådet. Hvilke land som vil ha reiseråd vil bli publisert på regjeringen.no før endringen trer i kraft ved midnatt natt til 1. oktober. Etter dette vil vurderinger av land gjøres løpende.

– Selv om vi fjerner det globale reiserådet, så er vi fortsatt ikke helt tilbake til normalen. En del land har fortsatt innreiserestriksjoner, og reiseråd kan også endres på kort varsel. Derfor er det viktig at de som planlegger å reise eller er på reise, følger godt med slik at de kan ta ansvar for egen sikkerhet og helse, sier utenriksministeren.

Enkelte land vil fortsatt ha reiseråd etter at det globale reiserådet oppheves, både av pandemi- og sikkerhetsrelaterte årsaker. Nye, pandemirelaterte reiseråd for spesifikke land vil kunne opprettes på anbefaling av enten utenriksstasjonene eller norske helsemyndigheter. Høy forekomst av smitte, stor utbredelse av nye virusvarianter, kapasitetsutfordringer i helsetjenesten er forhold som kan bety at det bør det bør gis et pandemirelatert reiseråd. Utenriksdepartementet vil informere om hvilke land dette gjelder før 1. oktober.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart