-->

20. desember 2021

Setter inn ny flytype på Rørosruten

Amapola Flyg skal inn på Rørosruten (Wikimedia)

Grunnet de mange driftsutfordringene på ruten Røros – Oslo har Samferdselsdepartementet nå inngått en tilleggsavtale med operatøren Air Leap, som innebærer at selskapet skal sette inn en ny flytype på ruten. I en mellomperiode skal ruten opereres med innleid kapasitet fra den svenske operatøren Amapola Flyg.
annonse


Fra 3. januar vil ruten bli operert med en Fokker 50 (bildet) på strekningen Ørland – Røros – Oslo. Amapola Flyg AB, som skal operere ruten i denne perioden, er et svensk selskap med erfaring fra vinteroperasjoner i Nord-Sverige. Air Leap tar sikte på å overta driften med en ny flytype, ATR 42, så raskt som mulig, og senest innen utløpet av april 2022.

Operatøren planlegger da for at Røros – Oslo igjen skal opereres som en selvstendig rute, og at flyet skal stå nattparkert i hangaren på Røros.

Behovet for å skifte flytype skyldes i hovedsak nye internasjonale regler med krav til rapportering av rullebaneforhold vinterstid. De nye reglene har medført betydelige vektbegrensninger ved landinger på Røros lufthavn med flytypen dagens operatør benytter.

Amapola Flyg - Cabinen i en Fokker 50 med plass til 50 passasjerer (Wikimedia)

Ved flere anledninger har dette medført at passasjerer ikke har kommet med på flyet. Etter dialog med Luftfartstilsynet, Avinor og operatøren er det enighet om at den eksisterende flytypen ikke er egnet for vinteroperasjoner på denne FOT-ruten (Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse).

Title of the document

- Det er beklagelig at denne situasjonen oppstod og at rutetilbudet til og fra Røros har vært lite tilfredsstillende. Vi har imidlertid gjennom en konstruktiv dialog med dagens operatør Air Leap funnet fram til løsninger som vi mener vil fungere godt.

 - Jeg vil også takke for en god dialog med Røros-samfunnet, sier statssekretær Johan Vasara. Han påpeker at Samferdselsdepartementet imøteser at operatøren Air Leap så snart som mulig selv overtar ruteproduksjonen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart