-->

3. april 2022

Ingen påskestreik i SAS

Ingen streik blant pilotene i SAS denne påsken (SAS Facebook)

Det blir ingen pilotstreik som kan påvirke påsketrafikken hos SAS, slik mange har fryktet. Pilotene i selskapet og SAS-ledelsen står langt fra hverandre i vårens forhandlinger, men påsketrafikken er nå reddet.


Det skriver det danske netstedet check-in.dk.

Da pilotene forlot forhandlingsbordet tidligere denne uken med melding om at partene sto så langt fra hverandre at det ikke lenger var fornuftig å forhandle, startet spekulasjonene om en mulig konflikt.

Et eventuelt varsel må gis to uker før, og siden påsken starter 14. april, var det opp til pilotene om de ville lamme påsketrafikken, noe de avviser.

– Pilotene i SAS ønsker naturligvis ikke å ramme kundene våre, og vi håper derfor at uenigheten kan løses uten å bruke konfliktmidler. Vi ønsker ikke under noen omstendigheter at passasjerene som har planlagt ferie i påsken skal bli berørt.
Henrik Thyregod, styreleder i Dansk Pilotforbund


Men faren for en konflikt er på ingen måte over, og formannen i den danske pilotforeningen vurderer at neste steg trolig blir mekling før en eventuell konflikt.

Dermed skaper SAS-pilotene fornyet usikkerhet rundt driften i andre halvdel av april, og dette vil trolig gjøre kundene tilbakeholdne med å bestille billetter, noe som rammer SAS hardt, da selskapet allerede har tapt mange millioner de siste årene.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart