-->

5. april 2022

Rørosruten: Forlenger med Widerøe ut oktober

Widerøe skal fly mellom Oslo og Røros ut oktober (Widerøe)

Widerøe er innstilt som kontraktsvinner for drift av flyruten Oslo - Røros i perioden 1. mai til 31. oktober 2022, etter at Samferdselsdepartementet nylig lyste ut en ny midlertidig avtale. Samferdselsdepartementet mottok til sammen tre tilbud.

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Oslo - Røros. Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som har operert FOT-ruten (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse) Oslo - Røros på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i en rekonstruksjonsprosess med den følge at selskapet stanset sine flygninger.

Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

Mens den nye avtalen løper, vil departementet arbeide videre med en permanent FOT-ruteanskaffelse med varighet til 31. mars 2024.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart