-->

11. mai 2022

Trafikkvekst på 350 prosent i april

Sterk trafikkvekst på Avinors lufthavner i april (Avinor)

Drøyt 3,6 millioner passasjerer reiste til, fra eller via Avinors lufthavner i april 2022. Dette er en økning på 349 prosent sammenlignet med samme måned i 2021. Den største økningen skjer på flytrafikk til og fra utlandet.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 29 100 til 50 917 i april 2022, noe som tilsvarer en økning på 75 prosent sammenliknet med april 2021. Sammenliknet med april 2019 var det 3 prosent færre flybevegelser.

Antall passasjerer som reiste til og fra utlandet har gått fra 65 180 passasjerer på Avinors lufthavner i 2021 til 1 315 930 i april 2022. Det tilsvarer en økning på 1 919 prosent. Sammenlikner man tallene med 2019, var det 27 prosent færre passasjerer.

Glade på vegne av besøksnæringen
At trafikktallene går så kraftig opp sammenliknet med april 2021, skyldes de da gjeldende restriksjonene i Norge og verden. Lettelsene som har kommet inn i 2022 har på nytt åpnet opp mulighetene for fritt å reise i inn- og utland i mye større grad enn vi har kunnet de siste to årene.

- Vi ser et tydelig oppsving i trafikktallene, både på antall passasjerer og på antall flybevegelser, og det mener vi har en positiv effekt på arbeidsplasser tilknyttet våre lufthavner, og på hele besøksnæringen i landet, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Betyr mye for reiselivet
I den norske besøksnæringen merker de allerede effektene av at flytrafikken har tatt seg opp og mener dette betyr mye for en næring som har slitt veldig gjennom pandemien.

- Vi er svært fornøyde med at Avinors trafikktall peker oppover. For Oslo er det viktig med et godt rutenettverk på Oslo lufthavn. Oslos besøksnæring opplever svært høy aktivitet for tiden, og vi går nå inn i en sommersesong med en fornyet optimisme og motivasjon, sier administrerende direktør i VisitOSLO, Christian Lunde.

Trafiktallene på Gardermoen i april sammenlignet med april i fjor:
  • Innenriks: 330 prosent flere passasjerer – totalt 856 131
  • Utenriks: 1951 prosent flere passasjerer – totalt 992 255
  • Kommersielle flybevegelser: 190 prosent - totalt 16 668
Kilde: Avinor

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart