-->

5. august 2022

Sterkt fra Widerøe tross krevende sommer

Kabinfaktor på nær 90% på sommerrutene (osloairports.com)

Widerøe fortsetter veksten og leverer solide tall i juli til tross for store utfordringer i sommertrafikken.


Widerøe fortsetter veksten og produksjonen er nå 31 prosent høyere enn i 2019. Widerøe er fremdeles desidert størst på norsk innenriks i antall avganger med 106 prosent av 2019-produksjonen.

Årets sommerruter, både norsk innenriks og utenlandsruter, har prestert bra med en kabinfaktor på 87 prosent. Ferie- og fritidssegmentet er et satsningsområde for Widerøe og målet er å øke produksjonen på deler av året med flere feriereisende.

Påvirket av streik
Widerøes kunder har også i stor grad vært berørt av SAS-streiken. Gjennom streiken ble nærmere 3000 kunder med kombinasjonsreiser SAS/Widerøe daglig berørt av streiken. Totalt 51.000 passasjerer trengte bistand gjennom konflikten. Streiken fikk økonomisk negativ effekt på Widerøes anbudsruter, som er avhengig av tilførsel av trafikk fra SAS og stamrutenettet.

Dette ble kompensert gjennom økt etterspørsel på Widerøes kommersielle ruter på strekninger der det flys direkte og indirekte i konkurranse med SAS. Totalt ga streiken en positiv inntektseffekt for juli på mellom 15 og 20 MNOK.

Juli leverer solid og vi er svært fornøyde med å kunne presentere gode tall for nok en måned i 2022. Dette til tross for streik og store driftsforstyrrelser i luftfarten i øvrige Europa, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen.

– Vi er svært fornøyde med at våre sommerruter har truffet markedet. Det gir mersmak. Den beste nyheten for våre kunder er likevel intensjonsavtalen om billettsamarbeid med Norwegian, som vi signerte i juli. Avtalen skal sikre sømløs reise i kombinasjon med Norwegian og Widerøe, og er et tilbud vi vet våre kunder har etterspurt over lang tid, avslutter Nilsen.

Søk etter bagasje på avveie 

Bagasjekaos
Store utfordringer med bagasjehåndtering på en rekke store Europeiske lufthavner forplanter seg til norske destinasjoner. Widerøe flyveselskap har hatt en tredobling av bagasje på avveie i juli sammenlignet med juni. Widerøe har økt bemanningen gjennom sommeren for å avhjelpe situasjonen. Det tar likevel lengre tid enn normalt før passasjerer blir gjenforent med sin forsinkede bagasje.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart