-->

1. januar 2023

Nytt år og nye taxfreekutt

Tobakkskvoten halveres fra i dag 📷 Avinor

For nøyaktig et år siden kom regelen som sa at du ikke lenger kan bytte tobakkskvoten inn i alkoholholdige drikkevarer. Inntil da kunne du for eksempel bytte inn tobakkskvoten med 1,5 liter vin. Fra i dag halveres tobakkskvoten nordmenn kan ha med seg inn i landet.


Med nytt år kommer alltid noen nye lover og regler. For et år siden kom regelen om at du ikke kan bytte tobakkskvoten inn i alkoholholdige drikkevarer, fra i dag kom regelen som halverer kvoten nordmenn kan ha med seg inn i Norge.

I de såkalte "Vareførselsregelene", har Tolletaten på vegne av Finansdepartementet fastsatt regelen som sier:

Fra 1. januar 2023 kan personer bosatt i Norge ta med 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk) eller 100 gram andre nikotinvarer og 100 sigarettpapir, avgiftsfritt som reisegods ved ankomst fra utlandet til Norge. Dette blir også mengden som kan selges til reisende fra tax free-utsalg ved ankomst til Norge.

På taxfreeutsalg på lufthavn kan det i dag bare selges sigaretter i hele kartonger. En kartong sigaretter inneholder i dag normalt 200 sigaretter. For å gi produsentene av sigaretter tid til å tilpasse kartongstørrelsen til mengden som kan selges på tax free-utsalg, vil det i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2023 være adgang til å selge sigaretter i pakninger (for eksempel 1 pakke á 20 sigaretter).


Tobakksvarer utgjør om lag 20 prosent av omsetningen på taxfreebutikkene, og selskapene som drifter disse har regnet ut at mer enn hver tiende krone fra disse butikkene vil gå tapt.

I 2019, som er siste normalår før pandemien, utgjorde Avinors inntekter fra taxfreeomsetningen om lag 2,9 milliarder kroner, det vil si rundt 25% av Avinors samlede inntekter. Taxfreesalget har stor betydning for Avinors økonomi, og er et viktig bidrag til å finansiere drift og investeringer ved Avinors flyplasser.

Andre regler for utlendinger
For utlendinger, eller nordmenn som bor fast i utlandet (fast adresse), gjelder fortsatt den gamle kvoten. Betingelsen er at tobakken må være kjøpt før man krysser grensa til Norge, altså være kjøpt i utlandet.

Årsaken til at redusert taxfreekvote ikke gjelder for utlendinger er en tollavtale, en konvensjon, fra 1954 som Norge ikke kan se bort i fra.

4. juni 1954 undertegnet Norge en internasjonal traktat, som pålegger avtalepartene å åpne for toll- og avgiftsfri innførsel av blant annet 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer.

Avtalen, som heter «Konvensjon om tollettelser for turister», innebærer at turister fremdeles kan ha med dagens tobakkskvote til Norge i følge Finansdepartementet.

Økt flypassasjeravgift
Sammen med taxfreekuttene heves også flypassasjer avgiften fra og med i dag. Det betyr at for reiser som starter i Norge med sluttdestinasjon i Europa, heves avgiften fra 80 til 82 kroner per person, per reise. For reiser som starter i Norge og har sluttdestinasjon utenfor Europa, heves satsen fra 214 til 320 kroner per person, per reise.

Økningene kommer som et resultat av budsjettenigheten regjeringen fikk i stand med SV i begynnelsen av desember 2022.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart