-->

11. mars 2023

Flytrafikken er fortsatt under normalen

Førtifem prosent flere reisende hos Avinor i februar 📷 Avinor

3.269.370 passasjerer reiste via Avinors lufthavner i februar, en økning på 45% sammenlignet med februar 2022. Selv med denne økningen, er tallene 16% lavere enn februar 2019.
annonse

– Flytrafikken i februar er i tråd med prognosene våre fra i høst

 - Selv om det er veldig mange flere som reiser enn i fjor, ligger februartallene fremdeles 16 prosent etter 2019. Det er ventet at flytrafikken vil ligge under 2019-nivået også resten av året, og at vi for året under ett, er på om lag 91 prosent av 2019-nivået, sier trafikkdirektør i Avinor, Gaute Skallerud Riise.


Forskjeller mellom flyplassene
Oslo hadde mer enn 1.6 millioner passasjerer i februar. Det er 19% under tallene for februar 2019. Ser man på Bergen lufthavn ligger tallene kun 4% bak 2019 nivået. Hovedgrunnen til dette er Widerøes satsing i Bergen, og slusing av passasjerer over Bergen som knutepunkt. Også Stavanger og Trondheim er nærmere 2019 nivået enn Oslo lufthavn. Men Gardermoen er størst i volum, altså flest passasjerer, og har derfor størst påverkning på de totale tallene for Avinor, forklarer Riise.

Har tro på sommartrafikken
 - Det er særlig utenlandstrafikken som drar ned volumet, mens innenlandstallene viser en bedring etter pandemien. Selv om det er lenge til sommeren, er det mye som tyder på at denne forskjellen vil holde fram. Vi forventer at innenlandstrafikken vil være nær 2019 nivået i sommermånedene, før de faller noe tilbake utover høsten. Vi forventer også at utenlandstrafikken henter seg inn framover,, selv om vi ikke når normalåret 2019, sier Riise til slutt.

Dette er sommerrutene 2023 fra Oslo 

Flybeveglser
Det var 49.893 kommersielle flybevegelser i februar, en økning på 15% sammenlignet med februar 2022. Sammenlignet med februar 2019, har nedgangen vært på 13%

Trafikken utanlands
1.191.693 passasjerer har reist fra Avinors flyplasser til utlandet i februar. I samme måned i fjor reiste drøyt 700.000 passasjerer til utlandet. Det betyr at trafikken utenlands har økt med 70% samanlikna med i fjor, da luftfarten fremdeles var rammet av pandemi og reiserestriksjoner. Sammenlignet med 2019, er det 20% nedgang i utanlandstrafikken i februar.

Trafikken innenlands
2.038.645 reiste innenlands i februar i år, det er 35% flere enn i februar i fjor. Sammenlignet med februar 2019 har det vært en nedgang på 14%.


Passasjertallene fra de store lufthavnene, samt DRL (De Regionale Lufthavnene), sammenlignet med 2022

Februar  Hittil i år   
Lufthavn20222023Endring20222023Endring
Oslo1 043 0001 628 00056 %1 882 0003 206 00070 %
Bergen313 000415 00033 %585 000829 00042 %
Trondheim193 000284 00048 %355 000556 00057 %
Stavanger173 000261 00051 %320 000523 00063 %
DRL529 000681 00029 %986 0001 354 00037 %
Avinor2 250 0003 269 00045 %4 128 0006 468 00057 %
Kilde: Avinor


Passasjertallene fra de store lufthavnene, samt DRL (De Regionale Lufthavnene), sammenlignet med 2019

Februar  Hittil i år   
Lufthavn20192023Endring20192023Endring
Oslo2 004 0001 628 000-19 %3 954 0003 206 000-19 %
Bergen434 000415 000-4 %867 000829 000-4 %
Trondheim322 000284 000-12 %639 000556 000-13 %
Stavanger301 000261 000-13 %610 000523 000-14 %
DRL822 000681 000-17 %1 626 0001 354 000-17 %
Avinor3 884 0003 269 000-16 %7 695 0006 468 000-16 %
Kilde: Avinor


Hvorfor sammenligne med 2019?
2020 og 2021 ble hardt rammet av reiseforbud, restriksjoner og sykdom. 2019 var det siste året uten pandemi og krig i Ukraina, og var et "normalår" når det gjelder reising.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart