-->

18. mars 2023

Stordruta inn i FOT-systemet fra 2024

Danish Air Transport (DAT) flyr i dag mellom Oslo og Stord 📷 Wikimedia

Statssekretær Jakob Bjelland kom onsdag denne uken med flyet fra Oslo, og i bagasjen hadde han med seg budskapet flyplassen har ventet på lenge, ruten skal inn på stamrutenettet.

- I etterkant av pandemien har det kommersielle flyrutetilbudet mellom Stord og Oslo blitt svekket. 

 - Dette har medført lokale ønsker om at flyruten blir innkludert i FOT-ordningen for å sikre et forutsigbart føreseieleg flyrutetilbud. Regjeringen har merket seg dette, og ruten blir nå en del av anbudskonkurransen i det statlige FOT-rute anbudet for Sør-Norge, med oppstart 1. april 2024, sa statssekretær Jacob Bjelland (Sp) fra Finansdepartementet, da han besøkte Stord denne uken.

Dette betyr at det blir minst to rotasjoner på strekningen Stord – Oslo og vice versa, seks dager i uken, det skriver flyplassen på sine nettsider.


Kontrakten på anbudsruten vil gjelde 3 år fram i tid, altså til april 2027.

Arbeidet med å sikre en god nok frekvens på flyruten i perioden fram til 1. april neste år, er allerede godt i gang.

Håpet er å få på plass en avklaring om dette så fort som mulig.

Sammen med nyheten om at Stordruten skal bli en FOT-rute, kom det også opplysninger om at Regjeringen oppretter en ny anbudsrute mellom Tromsø og Kirkenes, for å styrke transporttilbudet mellom Øst-Finnmark og Tromsø.

Fakta: FOT-ruter
Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud, kan samferdselsdepartementet kjøpe flyrutetjenester for å sikre et godt flytilbud over hele landet. Desse flyrutetjenestene blir kjøpt etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene. Vinneren av anbudet blir pålagt såkallt Forpliktelser til Offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det er krav til billettpris, kapasitet, frekvens og ruter.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart