-->

24. april 2023

Norwegian og Norsk e-Fuel inngår partnerskap

Skal kutte utslippene med 45% innen 2030 📷 Norwegian

Norwegian inngår et partnerskap med Norsk e-Fuel for å bygge verdens første fullskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge. Anlegget vil produsere bærekraftig flydrivstoff.
annonse


Partnerskapet er en viktig milepæl på vei mot Norwegians mål om utslippskutt på 45 prosent innen 2030.

Den strategiske partnerskapsavtalen med Norsk e-Fuel vil sikre Norwegian en eierandel i selskapet og langsiktig tilgang til bærekraftig flydrivstoff. Partnerskapet vil bidra til å sette fart på produksjon og tilgjengelighet av bærekraftig flydrivstoff, som vil gjøre norsk luftfart mer bærekraftig. Partene tar sikte på å ferdigstille den detaljerte avtalen i løpet av de nærmeste månedene.

– Nå tar Norwegian steget inn i fremtiden. Luftfarten bidrar til stor verdiskapning, både sosialt og økonomisk, og nå ønsker vi å utnytte den teknologiske utviklingen innen produksjon av flydrivstoff for å betydelig redusere klimapåvirkningen til norsk luftfart. Elektrodrivstoff kan bli et taktskifte for hele bransjen vår. Partnerskapet med Norsk e-Fuel er ikke bare sentralt for Norwegian og vårt arbeid med å bli mer bærekraftig, det er også en milepæl for norsk luftfart. For oss gjør det at vi kommer nærmere vårt mål om å gjøre det mulig for alle å fly bærekraftig, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Regn ut co-2 avtrykket for flyreisen din 

Sammen for en fremtidsrettet, bærekraftig luftfart
Målet er å produsere elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge så tidlig som i 2026. Partnerskapet med Norsk e-Fuel kan dekke opptil 20 prosent av Norwegians behov for bærekraftig flydrivstoff frem til 2030. I tillegg vil Norwegian investere mer enn 50 millioner kroner i en minoritetsandel i selskapet. Tiltakene er viktige bidrag for Norwegians mål om å kutte 45 prosent av utslippene sine innen 2030.

– Bærekraftig flydrivstoff må bli både mer tilgjengelig og mindre kostbart. For å oppnå dette er luftfarten avhengig av å samarbeide med myndigheter for å lukke prisgapet mellom tradisjonelt fossilt og bærekraftig drivstoff. Slik vil elektrodrivstoff kunne konkurrere med og erstatte fossilt flydrivstoff. Tid er en avgjørende faktor, og vi er veldig utålmodige etter å komme i gang, sier Karlsen.

Norsk e-Fuel
ble grunnlagt i 2019. Selskapet har som mål er å være en pådriver for overgangen til fornybar luftfart gjennom industriell produksjon av bærekraftig flydrivstoff fra CO2 og vann.

Elektrodrivstoff, ofte forkortet e-fuels, er en type syntetisk drivstoff som produseres ved hjelp av karbonfangst og grønt hydrogen fra bærekraftige energikilder.

Ved Norsk e-Fuel sitt anlegg i Mosjøen vil elektrodrivstoff produseres basert på hydrogen. Hydrogenet er laget av vann og elektrisitet som smeltes sammen med fanget karbondioksid. Prosessen gjør det mulig å produsere fornybare hydrokarboner på land.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart