-->

29. april 2023

Stord - Oslo blir anbudsrute

Stord - Oslo blir anbudsrute fra 2024 ūüď∑ Pressebilde Stord lufthamn

Samferdselsdepartementet har no lyst ut nye konkurransar om drift av regionale flyruter i Noreg og helikopterruta V√¶r√ły-Bod√ł (FOT-ruter). Stord - Oslo blir ein del av pakka fr√• 2024.
annonse

I dei nye avtalane vil maksimaltakstane på alle FOT-rutene halverast.
- Regjeringa f√łlgjer med dette opp m√•let v√•rt i Hurdalsplattforma om l√•gare priser p√• kortbanenettet. Med dei nye avtalane vil folk og n√¶ringsliv i distrikta f√• betre tilgang til andre deler av landet og verden. Dette er bra for busetting og n√¶ringsliv, og for √• skape vekst og utvikling i regionane, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nyg√•rd.

Samferdselsdepartementet forventar at l√•gare prisar vil f√łre til fleire reisande. Difor er setekapasitetskrava p√• rutene auka med i snitt 12 prosent. Fordelinga av kapasitetsauken mellom dei ulike ruteomr√•da er basert p√• faglege vurderingar av prisf√łlsemd. Samstundes er det stor uvisse om kva effektane blir p√• etterspurnaden. I kontraktane er det difor opna for √• gjere tilpassingar i l√łpet av avtaleperioden om det oppst√•r behov for det.

I utlysinga er det tatt inn nye krav til utsleppsrapportering. Samferdselsdepartementet vil i tillegg krevje at operat√łren innan utl√łpet av f√łrste drifts√•r gjer greie for korleis ein kan vise forventa CO2-utslepp og moglegheit for kj√łp av klimakompensasjon for reisa i bestillingsaugneblinken.

РI utlysinga oppfordrar vi også til å fase inn null- og lågutsleppsfly så snart det er teknisk mogleg, seier Nygård.

Andre endringar som vil gjelde med nye kontraktar, er nye rutetidskrav mellom Helgeland og Bod√ł for √• betre tilgangen til regionsjukehuset i Troms√ł. Det vil ogs√• vere krav til nattparkert fly p√• R√łros lufthamn for √• auke regulariteten p√• ruta, og krav til minst 15 sete i helikopteret p√• V√¶r√ły-ruta for √• oppretthalde kvaliteten i rutetilbodet.

Sosial berekraft
Sosial berekraft er eit av dei sentrale tema i luftfartsstrategien som blei lansert tidlegare i år.

- Som varsla i meldinga, vil regjeringa bruke FOT-anskaffingane aktivt til √• gjere gjeldande lover og regler knytt til l√łnns- og arbeidsvilk√•r tydelege, og til √• bidra til at reglane vert overhaldne og handheva, seier Nyg√•rd.

B√•de konkurransedokumenta og kontraktane omtalar difor no reglane i arbeidsmilj√łlova og forskrift om utsende arbeidstakarar (utsendingsforskrifta) som gjeld for konkurransen, samt nye f√łresegn som kl√•rgjer grensa mellom arbeidstakarar og oppdragstakarar. I tillegg varslast det om at allmenngjorde tariffavtalar vil gjelde for kontrakten dersom slike blir inng√•tt medan kontrakten l√łper.

Samferdselsdepartementet styrkar ogs√• eigne moglegheiter til √• be om informasjon fr√• kontraktsparten om forhold knytt til l√łnns- og arbeidsvilk√•r.

Kontraktskravet om √• f√łlgje ILO-konvensjonens art. nr. 87 og 98 (kollektive rettar og fagforeningsrettar) samt avgrensingane i bruk av innleige av fly med personell (wet lease), blir vidaref√łrt.

I kontraktane og konkurransegrunnlaget er det stilt krav om at operat√łren skal syte for √• innhente synspunkt fr√• aktuelle fylkeskommunar og kommunar, samt lufthamnoperat√łr, i fastsettelsen av f√łrste ruteprogram og ved st√łrre endringar undervegs i kontraktsperioden.

Nye konkurransar
Alle ruteomr√•da i inneverande avtaler blir vidaref√łrt som FOT-ruter i denne utlysinga. I tillegg er to nye ruter inkludert: flyruta Kirkenes–Troms√ł og flyruta Stord–Oslo.

Kirkenes–Troms√ł er ei viktig brikke i ei omlegging av rutestrukturen i Aust-Finnmark, der m√•let er betre tilgang til Troms√ł og hovudstaden for befolkninga i Aust-Finnmark. Omlegginga, som har lokal forankring, inneber f√¶rre direkteruter og fleire korrespondansekrav. Flyruta Stord–Oslo er tatt inn fordi det kommersielle tilbodet p√• strekninga har vore svekka etter pandemien. Det skal vera minst 12 rotasjonar pr. veke. Maksprisen p√• ein flybillett ein veg er kr 1.191 p√• strekninga Sord-Oslo.

Konkurransane omfattar f√łlgjande ruteomr√•de:
Perioden 1. april 2024 Р31. oktober 2028 = ruteområde 1 - 14
Perioden 1. april 2024 Р31. oktober 2027 = ruteområde 15 - 24

 1. Ruter mellom Kirkenes, Vads√ł, Vard√ł, B√•tsfjord, Berlev√•g, Mehamn, Honningsv√•g, Hammerfest, Alta og Troms√ł.
 2. Hasvik–Troms√ł v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. og S√łrkjosen–Troms√ł v.v.
 3. Lakselv–Troms√ł v.v.
 4. Andenes–Bod√ł v.v., Andenes–Troms√ł v.v.
 5. Harstad/Narvik–Bod√ł v.v., Harstad/Narvik–Troms√ł v.v.
 6. Stokmarknes–Bod√ł v.v., Stokmarknes–Troms√ł v.v.
 7. Svolv√¶r–Bod√ł v.v.
 8. Leknes–Bod√ł v.v. 
 9. R√łst–Bod√ł v.v.
 10. Br√łnn√łysund–Bod√ł, Br√łnn√łysund–Trondheim v.v.
 11. Sandnessj√łen–Bod√ł, Sandnessj√łen–Trondheim v.v.
 12. Mo i Rana–Bod√ł, Mo i Rana–Trondheim v.v.
 13. Mosj√łen–Bod√ł, Mosj√łen–Trondheim v.v.
 14. Namsos–Trondheim, R√łrvik–Trondheim v.v.
 15. R√łros–Oslo v.v.
 16. Flor√ł–Oslo v.v.
 17. Stord-Oslo v.v.
 18. √ėrsta-Volda–Oslo v.v.
 19. F√łrde–Oslo v.v
 20. Sogndal–Oslo v.v
 21. Sandane–Oslo v.v.
 22. √ėrsta-Volda–Bergen v.v
 23. Sogndal–Bergen v.v.
 24. Sandane–Bergen v.v.
Perioden 1. august 2023 – 31. oktober 2028
 • Helikopterruta V√¶r√ły–Bod√ł v.v.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart