-->

8. august 2023

Lokalvalg: Dette tenker politikerne om en gjenåpning av Rygge

Hva mener lokalpolitikerne om en gjenåpning av Rygge? 📷 Wikimedia

Både en ordfører og en fylkesordførerkandidat i Østfold ønsker å være pådrivere for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge. Hva mener egentlig de forskjellige partiene før lokalvalget om noen uker?
annonse | bagbrokers


Fredrikstad Blad har intervjuet flere lokalpolitikere angående gjenåpning av Moss lufthavn Rygge.
Vi har forsøkt å lage et sammendrag av hva politikerne svarte lokalavisen.

Sindre Martinsen-Evje, Arbeiderpartiets kandidat for fylkesordfører, ønsker å være en pådriver for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge. Han påpeker at Rygge tidligere var en suksess og mener det må være muligheter for å revitalisere den. Martinsen-Evje planlegger å forsøke på nytt for å få sivil flytrafikk tilbake til Rygge og minner om en utredning som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har bestilt angående en potensiell tredje rullebane på Gardermoen, der Rygge kan være en erstatning.

Martinsen-Evje argumenterer for at Rygge hadde høye passasjertall og at kampen for å gjenåpne den ikke bør oppgis. Østfold fylkeskommune var tidligere en eier av Rygge, men flyplassen ble solgt til Jotunfjell Partners i 2017 og ble stengt 1. november 2016. På spørsmål fra Fredrikstad Blad om Rygge er lagt til side etter flere mislykkede forsøk fra de nye eierne, understreker han viktigheten av flyplassen for Østfold og insisterer på at det må fortsatt finnes muligheter.

René Rafshol (H) er ordfører i Råde og leder for Østfold Høyre, deler synspunktet til Martinsen-Evje om å ikke gi opp kampen for å gjenåpne Rygge. Han mener at Avinor, det statlige selskapet som eier Norges største flyplasser, har nøkkelen til dette. Han påpeker at infrastrukturen fortsatt er tilgjengelig.

Videre sier Rafshol at økt militær aktivitet på Rygge ikke nødvendigvis vil hindre gjenåpningen av den sivile flyplassen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har også uttalt at sivil luftfart er mulig med militær aktivitet på Rygge flystasjon.

Camilla Sørensen Eidsvold, førstekandidat for SV i Østfold, påpeker at det har vært flere forsøk på å gjenåpne Rygge, men ingen flyselskaper har vist interesse. Derfor mener hun at det ikke er grunn til å ta opp saken på nytt nå. Likevel er hun enig i at å gjenåpne Rygge som sivil flyplass er bedre enn å bygge en tredje rullebane på Gardermoen.

Denne artikkelen er laget med hjelp av kunstig intelligens (KI) i en beta-versjon og etterarbeidet av redaksjonen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart